Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Klub Inteligencji Katolickiej

w Katowicach

Le Club de l'Intelligentsia Catholique (KIK) à Katowice

Le Club de l'Intelligentsia Catholique (KIK)

LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) à KATOWICE

Adres: 40-954 Katowice 2, skr.poczt. 376 POLOGNE

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Le Club de l'Intelligentsia Catholique (KIK) Katowice a été fondé en 1980. C'est une association légalement enregistrée qui a sa personalité juridique.

Les objectifs statuaires de son activité sont:

le travail intellectuel et moral dans l'esprit de l'enseignement de l'Eglise catholique,
le développement, l'approfondissement, et la création de la culture largement comprise, surtout de la culture régionale de la Silésie,
contre-action aux dangers, auxmenaces sociales et pathologiques,
expressions des opinions publiques et politiques.

Ces objectifs-ci sont réalisés par:

l'organisation des rencontres, discussions et conférences,
la lecture et l'activité de la bibliothèque et da la salle de lecture,
l'organisation des manifestations artistiques et des conférences savantes,
l'organisation des pélérinages et des retraites,
la coopération avec les autres associations religieuses, sociales et organisations autonomiques.

Celui qui a l'intention de réaliser ces objectifs statuaires peut devenir membre du Club. Le KIK de Katowice est participant de l'Association des Clubs dans toute la Pologne. Les membres du Club participent aux réunions de Pax Romana. Les membres du Katowice Club se réunissent le premier vendredi pour une messe dans l'église universitaire de Katowice (crypte de la cathédrale). Au mois d'octobre, c'est déjà la tradition, ont lieu les Jours de la Culture Chrétienne qui sont organisés ou coorganisés par le Club. Il y a différentes sections thématiques et locales. Les différentes formes d'activité offrent la possibilité de réaliser les besoins intellectuels et spirituels des participants.

Sections thématiques

- Section de la Connaissance Religieuse

- Section Science et Foi

- Section de l'enseignement de l'Eglise catholique.

Sections lokale: Bytom, Gliwice, Katowice, Łaziska Górne, Siemianowice, Tychy, Zabrze.

President: Andrzej Dawidowski, tel. +48 502 581839. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katholikenverein (KIK) in Katowice

Katholikenverein (KIK) in Katowice

KATHOLIKENVEREIN (KIK) IN KATOWICE

40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376, POLEN

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Der Katholikenverein (KIK) in Katowice wurde im Jahre 1980 gegründet. Kommunistische Gewalt verwehrte das Verein im Jahre 1956 einzutragen. Er ist ein eingetragener Verein mit verschiedenen Sektionen in der Schlesische Woiwodschaft.

Gemäß den Statuten sind die Hauptziele folgend:

die intellektuelle und geistige Arbeit - wobei die Lehre der Katholischen Kirche ein zentrales Anliegen ist;
Meinungs Äußerung im sittlichen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Bereich;
die Entwicklung, Vertiefung und Bildung der Kultur im weitgefassten Sinne. Der Schwerpunkt ist die schlesische Regionalkultur;
aktives Wirken gegen soziale Missstande;
Kooparative Tätigkeit auf den demokratischen Ebene im städtischen Bereich.

Die obengenannten Ziele werden vom Verein realisiert durch:

Organisation von Lesesälen und Leihbibliotheken sowie Lieferung von Lektüren;
Vorträge, Diskussionen, wissenschaftliche Treffen, Konzerte wissenschaftlicher und künstlerischer Unternehmen;
Organisation von Exertitien, Pilgerfahrten und Ausflügen;
Zusammenarbeit mit den anderen Religions- und Sozial- Organisationen.

Jeder, der die Ziele der Statuten realisieren will, kann Mitglied werden.

Der Kattowitzer Katholikenverein ist Mitglied im Bund de Katholikenvereine in Polen. Unsere Mitglieder treffen sich jeden ersten Freitag des Monates an der heiligen Messe in der Kathedralekrypta teilzunehmen. Traditionell im Oktober die "Tage der christlichen Kultur" statt, deren Veranstalter oder Mitveranstalter der KIK ist finden.

Mitglieder der KIK nehmen an den von Pax Romana organisierten Treffen teil. KIK hat viele öffentliche und soziale Unternehmungen angeregt.

Die vielfältigen Tätigkeitsformen bieten den Vereinmitgliedern eine Möglichkeit, ihre intellektuellen und geistigen Anliegen zu verwirklichen.

KIK hat Filialen in Bytom, Gliwice, Katowice, Łaziska Górne, Siemianowice und Zabrze.

Die Sektionen zu verschiedenen Themen bereichen:

Bibel, Religionswissenschaft
Wissenschaft und Glauben.

Vorsitzender: Andrzej Dawidowski, tel. +48 502 581839. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najnowszy biuletyn KIK

Najnowszy Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 346, 31 października 2020 r.  

W biuletynie:

Ks. Józef Kozyra: Nowe niebo i nowa ziemia s. 2
Stanowiska Klubów Inteligencji Katolickiej i Deklaracja Konsensusu Genewskiego s. 7 − 12
Piotr Witkowski: Wybrane wypowiedzi Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego – Program słowno-muzyczny „Soli Deo” w Bielsku-Białej s. 13 − 17
O. Robert Więcek SJ: Odpowiedzialni za rozlanie krwi s. 30 − 31
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach s. 38
Antoni Winiarski: Wyspy na środku Atlantyku s. 39

2019 r. Nr 325, Nr 326, Nr 327, Nr 328, Nr 329, Nr 330Nr 331Nr 332Nr 333, Nr 334, Nr 335, Nr 336.

2020 r. Nr 337, Nr 338, Nr 339, Nr 340, Nr 341, Nr 342, Nr 343, Nr 344, Nr 345, Nr 346,

Biuletyny katowickiego KIK z lat 1998 - 2018...

Stanowisko Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku

 
Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
dotyczące wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 22 października 2020 roku uznającego art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży za niezgodny z art. 38
w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
 
Katowice, 28 października 2020 r.
 
   Jako członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, jako katolicy, zgodnie ze swoim sumieniem oraz Statutem Klubu uważamy, że życie ludzkie na każdym jego etapie - od poczęcia, przez narodziny, do naturalnej śmierci - jest pierwszym i niezbywalnym prawem człowieka.
   Dlatego przyjmujemy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., uznający za niezgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, legalizujące praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, za zgodny z naszym sumieniem.
   Równocześnie apelujemy abyśmy jako obywatele oraz państwo i instytucje pomocowe, czynili wszystko dla objęcia specjalną troską dzieci chorych i niepełnosprawnych wraz z rodzinami je wychowującymi.
 
Za Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
 

Stanowisko KIK w Katowicach dot. Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego

 
Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
dotyczące Deklaracji ws. Konsensusu Genewskiego
w sprawie promowania zdrowia kobiet i wzmacniania rodziny
 
Katowice, 28 października 2020 r.
 
   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach z satysfakcją przyjmuje przyłączenie się Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do grona sygnatariuszy Deklaracji z 22 października 2020 r. w sprawie Konsensusu Genewskiego ("Geneva Consensus Declaration On Promoting Women's Health and Strengthening the Family") podkreślającej znaczenie godności i wartości każdej osoby ludzkiej jej przyrodzone prawo do życia oraz równe prawo mężczyzn i kobiet do korzystania ze wszystkich praw obywatelskich i politycznych, a także praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych w tym konieczność poprawy i zabezpieczenia dostępu kobiet do korzyści w zakresie zdrowia i rozwoju. Deklaracja podkreśla, że nie ma międzynarodowego prawa do aborcji, a każde państwo ma prawo do kształtowania swojego ustawodawstwa w tym zakresie, natomiast rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa mającą prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. W tym celu konieczne jest zaangażowanie się w cały system ONZ, aby urzeczywistnić te uniwersalne wartości, uznając, że indywidualnie jesteśmy silni, ale razem jesteśmy silniejsi.
 
Za Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski
 
Deklaracja Konsensusu Genewskiego w sprawie promowania zdrowia kobiet i wzmacniania rodziny.
Polskie tłumaczenie Deklaracji. Sygnatariusze. Tekst oryginalny w języku angielskim.
 

Śp. Jerzy Konieczny

Śp. dr hab. płk. st. spocz. Jerzy Konieczny
13.08.1950 - 27.07.2020


  Jerzy Konieczny był jednym z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, członkiem Zarządu (1980-1981) i sekretarzem Klubu (1981-1984).
   Ukończył studia chemiczne na Wydziale Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i prawnicze na Wydziale Prawa UJ.
   Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, a habilitował się w 1990 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
   W latach 1992-1993 był Szefem Urzędu Ochrony Państwa, a następnie na przełomie 1995/1996 Ministrem Spraw Wewnętrznych w Radzie Ministrów Józefa Oleksego (SLD, PSL). W 1997 r. w wyborach parlamentarnych nie uzyskał mandatu posła startując z listy SLD.
   Był nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Uniwersytecie Opolskim.
   W 1994 r. założył firmę Konsalnet funkcjonującą jako agencja ochrony.
   W 2011 r. został odznaczony Odznaką Honorową im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", nadawaną funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za szczególne osiągnięcia.
   Uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Koniecznego rozpoczęły się 31 lipca 2020 r. mszą św. o godz. 12 w kościele NMP Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej, po czym spoczął na parafialnym cmentarzu.


Antoni Winiarski

Rekolekcje KIK

18-20 września 2020 r. Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Temat rekolekcji: "Eucharystia daje życie" Program rekolekcji (doc)  Program rekolekcji (pdf)

Rekolekcjonista: ks. dr hab. Janusz Wilk
Kokoszyce, Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Katowickiej
Adres: 44-373 Wodzisław Śl., ul. Pałacowa 53.

Wyżywienie: 2 kolacje, 2 obiady, 2 podwieczorki i 2 śniadania.
Rekolekcje zaczynamy kolacją w piątek, a kończymy obiadem w niedzielę.
Noclegi w pokojach 1-osobowych z łazienkami.

W związku z pandemią i wymogami SANEPID-u maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
W przypadku małżeństw lub rodziny, liczba uczestników może być większa, bo będą kwaterowani w tym samym pokoju.
Posiłki będą wydawane przez pracowników Domu Rekolekcyjnego.
Jadalnia została przeorganizowana - dwa długie stoły zastąpiono mniejszymi stołami.

Obowiązuje posiadanie maseczek.

Taka jest sytuacja 10 września 2020 r. i będzie aktualna, o ile nie będzie nowych zarządzeń władz państwowych.
O wszelkich zmianach będziemy informować.

Koszt 170 zł/os.

ZAPISY: Andrzej Perkosz tel. 601 463754 lub Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666 lub E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w czasie dyżurów w każdy wtorek w salce nr 2 w godz. 17-18 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu.

          ZAPOWIEDŹ

17-19 września 2021 r. Kokoszyce. Rekolekcje Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!