Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 
* * * * * * * * *
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

***
UWAGA: od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest w trzecią sobotę listopada. 
WYJĄTKOWO, w 2016 roku, pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę będzie w czwartą SOBOTĘ listopada: 26 XI 2016.
***
Konferencja nt. tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, organizowana przez warszawski KIK w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. 
"Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"
Fotoreportaż z konferencji jest w biuletynie katowickiego KIK "Dlatego" Nr 292 (format pdf) na stronach 5-12.
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292
.
* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - organizacji pożytku publicznego.NEW Sprawozdania za 2015 r.
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT.
(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 2015 mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast darowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 kwietnia 2017 roku.)
   Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na cele krwiodawstwa.
   Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
   Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
   Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
Skarbnik Małgorzata Piechoczek
...
PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

Przerwa wakacyjna w lipcu i sierpniu.
Piątkowe dyżury w siedzibie KIK wznawiamy we wrześniu.

Zapraszamy na rekolekcje KIK do Kokoszyc od 23 do 25 września 2016.

Temat: "RADOŚĆ EWANGELII"
Rekolekcje prowadzi ks. prałat dr Stanisław Puchała

Plan rekolekcji:
26.09.2014 Piątek:
wyjazd autokaru z parkingu przy parafii na Dolnym Tysiącleciu o godz. 15:00,
a z Pl. Andrzeja w Katowicach o godz. 15:15
18.00 Rozpoczęcie rekolekcji modlitwą w kaplicy,
18.10 Kolacja,
19.30 Msza święta z homilią.

27.09.2014 Sobota:
7.45 - Modlitwa poranna - rozmyślanie - w kaplicy,
8.30 - Śniadanie,
9.30 - Konferencja I, 
11.00 - Msza święta z homilią,
12.30 - Obiad,
14.00 - 15.00 - Sakrament pojednania,
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego,
16.00 - Konferencja II, 
16.45 - Droga Krzyżowa, 
18.00 - Kolacja,
19.00 - Nasze sprawy - sala kominkowa - prowadzi prezes,
20.00 - Wieczór z Rekolekcjonistą - rozmowa na każdy temat
21.00 - Apel Jasnogórski.

28.09.2014 Niedziela
7.45 - Modlitwa poranna - rozmyślanie - w kaplicy,
8.30 - Śniadanie,
9.30 - Konferencja III, 
10.15 - Msza święta z homilią,
11.45 - Różaniec,
12.30 - Obiad.

Wyjazd autokaru do Katowic o godz. 14:30. Przyjazd ok. godz. 16:00

Koszt 120 zł z własnym transportem lub 170 zł z przywozem i odwiezieniem autobusem. Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie. Wpłata przy zapisie.
Zapisy: Jan Mikos tel. 697 684666. E-mail - mikosjan@gmail.com
Dyżur we wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
***
Zaproszenie na pielgrzymkę
ARMENIA I GRUZJA: SZLAKIEM SACRUM CHRZEŚCIJAŃSTWA. 21.09. - 02.10.2016
Erywań - Garni - Geghard - Zwartnoc - Eczmiadzyn - Oszakan - Artaszat - Chor Wirap - Norawank - Saghmossavank - Amberd - Sewan - Dilidżan - Goszawank - Hagarcin - Haczpat - Sanahin - Mccheta - Dżwari -Upliscyche - Gori - Tibilisi - Ananuri - Kazbegi.

ORGANIZATOR, ZAPISY: Biuro AVE  ul. Gawronów 23,  40-527 Katowice
TELEFON:  (0048 32) 205 38 30, 205 38 28, FAX: (0048 32) 205 38 28 
CZYNNE: poniedziałek - piątek od 8.30 - 16.30, wtorek od 11.00 - 19.00.

Program pielgrzymki, cena, świadczenia, zapisy "on-line":
 http://www.ave.turystyka.pl/offer_721_2647.html
Program pielgrzymki, cena, świadczenia - w formacie MS Word (do wydruku):
 http://prac.us.edu.pl/~awini/armenia-gruzja.doc

   Fotoreportaż z pielgrzymki KIK do Gruzji i Armenii w 2011 r. (z mapą):
   http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piearm1.html 
  Więcej informacji: Antoni Winiarski (pilotaż), tel. 508 290199, 
E-mail: winiarant@gmail.com

***
NAJNOWSZE  BIULETYNY  KIK (pdf)
.
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 288 (Boże Narodzenie 2015)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 289 (31.01.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 290 (28.02.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 291 (27.03.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292 (14.04.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 293 (3.05.2016)

***

                                        FOTOREPORTAŻE

NEW *  Mary Wagner na WTL UŚ w Katowicach 1.08.2016 r.

NEW *  Papież Franciszek na Jasnej Górze 28.07.2016 - Msza św.

12 czerwca 2016. "Każde życie jest bezcenne".
Zdjęcia: Marsz dla Życia i Rodziny i piknik rodzinny w Katowicach

Fototoreportaże w Kronice 2016:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html

* 23 kwietnia 2016. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach.

* 15-16 kwietnia 2016. Centralne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
* 1 marca 2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

***.

                       WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 

***
Walne Zebranie Delegatów  Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 23.04.2016

Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu KIK za 2015 rok
Sprawozdanie finansowe Zarzadu KIK za 2015 rok

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Katowice, 23 kwietnia 2016 r.

   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża wdzięczność Prezydium Konferencji Episkopatu Polski za komunikat z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.

   Wyznajemy zasadę, że Piąte Przykazanie Dekalogu należy w pełni stosować. 
Nie można deklarować świętości życia i jednocześnie opowiadać się za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Żadna sytuacja nie może usprawiedliwiać pozbawienia nienarodzonego dziecka prawa do życia.

   Apelujemy o podjęcie rzetelnych badań pokazujących wpływ środków zapobiegania ciąży, a także metody in vitro, na wady rozwojowe poczętych dzieci oraz traumatycznych przeżyć kobiet, które dokonały aborcji pozostawiającej trwały ślad w psychice kobiet. O wynikach badań należy szeroko informować społeczeństwo.

   Równocześnie uważamy, że Państwo powinno stworzyć warunki gwarantujące pomoc i opiekę dzieciom, których rodzice sami nie mogą lub nie chcą wychować.

   Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnego włączenia się w działanie na rzecz pełnej prawnej ochrony życia człowieka.

Dr hab. inż. Stanisław Waluś
Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach

Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   Kontakt:
   Dr hab. inż. Stanisław Waluś, tel. 665 775126
   Andrzej Dawidowski, tel. 502 581839
             Stanowisko WZD KIK w formacie pdf:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stan_wzd-20160423.pdf

***
OŚWIADCZENIA, APELE I STANOWISKA KIK 

w 2015 r. dostępne są w Kronice 2015: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro15.html
w 2014 r. dostępne są w Kronice 2014: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html
w 2013 r. dostępne są w Kronice 2013: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro13.html

***
"Biblicum Śląskie" - wykłady, kursy:. http://www.biblicum.pl/

***
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymka:

12-16 września 2016. 5 dni Włochy: Padwa - Asyż - Rzym - Watykan - Siena.
                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: 
23-25 września 2016. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. prał. dr Stanisław Puchała.
Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca. .

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA" OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 24.08.2016. Last update: August 24, 2016.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!