Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 


Patronat Honorowy: m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 
* * * * * * * * *
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

***
UWAGA: od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest w trzecią sobotę listopada. 
WYJĄTKOWO, w 2016 roku, pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę będzie w czwartą SOBOTĘ listopada: 26 XI 2016.
***
Konferencja nt. tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, organizowana przez warszawski KIK w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. 
"Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"
Fotoreportaż z konferencji jest w biuletynie katowickiego KIK "Dlatego" Nr 292 (format pdf) na stronach 5-12.
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292
.
* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - organizacji pożytku publicznego.
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT.
(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 2015 mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast darowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogązostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 kwietnia 2017 roku.)
   Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na cele krwiodawstwa.
   Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
   Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
   Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
Skarbnik Małgorzata Piechoczek
...
PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

Ze względu na chorobę ks. prof. Józefa Kozyry spotkanie Sekcji Biblijnej nie odbędzie się.
Zapraszamy na spotkania Sekcji Biblijnej w następnych miesiącach, w drugą środę miesiąca o godz. 17, do siedziby KIK w Katowicach.

Sekcja Nauka-Wiara wznawia spotkania w listopadzie (trzecia środa miesiąca).
W październiku, zapraszamy na międzyuczelnianą inaugurację roku akademickiego 2016/2017 do katedry Chrystusa Króla w Katowicach, w niedzielę 9 października o godz. 18.
Na zakończenie uroczystości będzie wręczona prof. Janowi Miodkowi nagroda "Lux et Silesia".
 https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/inauguracja_all.pdf

                                                                  ***
XXXVI DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Październik - Listopad 2016
Program:  http://prac.us.edu.pl/~awini/dnikult_2016.pdf
  http://prac.us.edu.pl/~awini/dnikult-2016.docx

„Kultura jest wyrazem człowieka” Jan Paweł II

1. Czwartek 13 października 2016 rok, godzina 13.00 
Czesław Ryszka - Senator RP, autor m. in. książek "Godzina Fatimy" i "Fatima, objawienie końca czasów"
Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy Objawień Fatimskich spotkanie z autorem i rozmowa na temat książek 
Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Mariacki)
Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2

2. Czwartek 20 października 2016 rok, godzina 18.45
Dr Antoni Winiarski - "Jezu, ufam Tobie! Kult Miłosierdzia Bożego w świecie"
Wykład z przeźroczami
Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
Katowice, Osiedle Tysiąclecia (Dolne)

3. Poniedziałek 24 października 2016 rok, godzina 17.00
Barbara Gruszka-Zych - spotkanie na temat:
"Życie i śmierć w reportażach" z udziałem bohaterów reportaży
Nowy Dom Katechetyczny parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Mariacki)
Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2

4. Środa 26 października 2016 rok, godzina 18.00
Dr Antoni Winiarski - "FATIMA. Od małej wioski do światowego centrum pielgrzymkowego"
Wykład z przeźroczami
Sala w Domu Parafialnym przy parafii św. Anny w Katowicach-Janowie

5. Niedziela 6 listopada 2016, godzina 16.00
Koncert wokalno-instrumentalny z okazji Święta Niepodległości GAUDE MATER POLONIA 
w wykonaniu uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.
Przygotowanie i prowadzenie chóru - Joanna Marcinowicz
Przygotowanie organów - Brygida Tomala
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Katowice-Piotrowice, ul. Radockiego (Osiedle Odrodzenia) 
Program koncertu:
Anonim "Bogurodzica" - Chór PSM I stopnia
Feliks Nowowiejski "Bogurodzica" - Darek Gansty
                                "Rota" - Damian Trzensisko
Feliks Nowowiejski "Marsz uroczysty" - Chór PSM I stopnia
Władysław Żeleński "Kto się w opiekę" - Joanna Widera
Piotr Druciński "Deus in adjutorium" - Joanna Widera
Józef Świder "Missa simplex" - Szymon Gwóźdź organy oraz Chór PSM II stopnia
Anonim "Salve Regina" - Wojciech Olszyczka
Jan Podbielski "Preludium" - Wojciech Olszyczka

6. Piątek 11 listopada 2016, godzina 8.30
Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji Święta Niepodległości
Oprawa muzyczna: pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach:  Wojciech Stysz - organy, Piotr Rachocki - tenor i Bogusław Seweryn - akordeon.
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
Katowice-Piotrowice, ul. Radockiego (Osiedle Odrodzenia)

7. Wtorek 15 listopada 2016 godzina 17.30
Panel dyskusyjny na temat: "Muzyka i tożsamość. O fenomenie śląskiej muzyczności"
z udziałem: prof. Juliana Gembalskiego, prof. Jerzego Jarosika, prof. Romana Kalarus, prof. Jana Szmatlocha, Andrzeja Matysika i Leszka Windera
Katowice, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy, sala Parnassos
Panel organizowany wspólnie z Górnośląskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, 

Na wszystkie koncerty i spotkania - WSTĘP WOLNY

ORGANIZATORZY:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Rzymskokatolicka Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacka) w Katowicach
Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego
Biblioteka Śląska 

******
APEL 
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
do Parlamentu i Rządu RP o wycofanie aprobaty
dla Konkluzji Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 r.
Katowice, 8. września 2016 r.

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach apeluje do Parlamentu RP o wyrażenie dezaprobaty dla Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie równouprawnienia osób LGBTI z 16 czerwca 2016 r., dotyczących praw zdrowotnych, reprodukcyjnych i seksualnych. 
Apelujemy do Rządu RP o wycofanie swojej aprobaty dla wymienionych Konkluzji. 
Wzywamy władze Polski i jej organy do rzetelnej obrony praw rodziny i wartości jakie stanowi monogamiczna rodzina. 

Uzasadnienie
W interesie Państwa jest wyróżnianie i wspieranie monogamicznej rodziny, 
w tym małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Uznawanie pozatraktatowych "praw … osób LGBTI", "równouprawnienia osób LGBTI", zawartych w Konkluzjach Rady Unii Europejskiej z 16 czerwca 2016 r., jest pozbawione podstaw prawnych oraz przyczynia się do promocji i rozpowszechnienia ruchu homoseksualnego. Wnoszą one niekorzystne skutki polityczne, społeczne oraz w edukacji. 
Badania naukowe, np. American College of Pediatricians, potwierdzają genetyczną determinację płci męskiej i żeńskiej oraz szkodliwość ideologii gender. 

Za Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Andrzej Dawidowski 
Prezes 

 Tekst Apelu w formacie pdf: apel08092016.pdf

***
NAJNOWSZE  BIULETYNY  KIK (pdf)

.
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 288 (Boże Narodzenie 2015)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 289 (31.01.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 290 (28.02.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 291 (27.03.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292 (14.04.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 293 (3.05.2016)

***

                                        FOTOREPORTAŻE

NEW *  Mary Wagner na WTL UŚ w Katowicach 1.08.2016 r.

NEW *  Papież Franciszek na Jasnej Górze 28.07.2016 - Msza św.

12 czerwca 2016."Każde życie jest bezcenne".
Zdjęcia: Marsz dla Życia i Rodziny i piknik rodzinny w Katowicach

Fotoreportaże w Kronice 2016:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html

* 23 kwietnia 2016. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach.

* 15-16 kwietnia 2016. Centralne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
* 1 marca 2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

***.

                       WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 
***
OŚWIADCZENIA, APELE I STANOWISKA KIK 
w 2015 r. dostępne są w Kronice 2015: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro15.html
w 2014 r. dostępne są w Kronice 2014: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html
w 2013 r. dostępne są w Kronice 2013: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro13.html

***
"Biblicum Śląskie" - wykłady, kursy:. http://www.biblicum.pl/

***
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/

Pierwszy polski musical o życiu Karola Wojtyły 
pod patronatem Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Patronat honorowy: m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

25 lutego 2017 roku w TAURON Arenie Kraków odbędzie się światowa prapremiera musicalu "Karol" - pierwszego polskiego musicalu o życiu Św. Jana Pawła II. Publiczność obejrzy niezwykły spektakl taneczny, aktorski i wokalny, stworzony na podstawie biografii Karola Wojtyły. 
W postać Papieża wcieli się znakomity polski aktor śpiewający, Jacek Kawalec. W obsadzie musicalu znaleźli się ponadto m.in. Anna Wyszkoni oraz Piotr i Wojciech Cugowscy w roli przyjaciół Karola Wojtyły, a także Agata Nizińska w roli matki przyszłego Papieża. Gwiazdą specjalną widowiska będzie Edyta Geppert, która wystąpi w musicalu z utworami z własnego repertuaru. 

Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/inf_pras_musical-a.doc

Szczegółowe informacje: http://www.musical-karol.pl/

Bilety na krakowską premierę „Karola” są już w sprzedaży na  http://www.musical-karol.pl/ oraz na http://www.eventim.pl/


.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższe pielgrzymki:

19.11.2016. Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik.

26.11.2016. Pielgrzymka KIK do Częstochowy.
                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: 
Adwentowy Dzień Skupienia w grudniu 2016. Szczegóły wkrótce.
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piąki od godz. 17.00 do 18.00 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca. .

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA" OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 11.10.2016. Last update: October 11, 2016.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!