Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT.
(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 2015 mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast darowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 kwietnia 2017 roku.)
   Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na cele krwiodawstwa.
   Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
   Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
   Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN W ZEZNANIU PIT

   Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  wypełnienia PIT/O.
   W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym - organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … - dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 - kwotę darowizny. 
   W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13, 40-014 Katowice
   W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.

   W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152.

   SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
   Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy: 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 
nr rachunku odbiorcy: 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
   W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe

Skarbnik Małgorzata Piechoczek
* * * * * * * * *
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

***
UWAGA: od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest w trzecią sobotę listopada. 
Najbliższa pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę: 19 XI 2016.
***
Konferencja nt. tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, organizowana przez warszawski KIK w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. 
"Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?"
Fotoreportaż z konferencji jest w biuletynie katowickiego KIK "Dlatego" Nr 292 (format pdf) na stronach 5-12.
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292
.
* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - organizacji pożytku publicznego.NEW Sprawozdania za 2015 r.
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *
PROGRAM KIK w czerwcu 2016

01.06. Środa, godz. 10.00
Spotkanie Sekcji KIK w Zabrzu w Kościele św. Anny.
Wejście przez BRAMĘ MIŁOSIERDZIA na adorację Najświętszego Sakramentu przygotowaną przez członków KIK. 
W Dniu Dziecka modlimy się szczególnie za nasze dzieci, dlatego serdecznie zapraszamy Rodziców, Dziadków i Krewnych do wspólnej modlitwy adoracyjnej.

01.06. Środa
Spotkanie z pracownikiem Sądu Biskupiego - "Procesy o rozwiązywaniu węzła małżeńskiego". 
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

03.06. Piątek, godz. 19.00
Msza św. pierwszopiątkowa
Kościół Akademicki (krypta Katedry), Katowice, ulica Jordana.

08.06. Środa
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY - Apokalipsa św. Jana - Listy do Siedmiu Kościołów, które są w Azji".
Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK.
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

08.06. Środa
Dr hab. Marek Smolik - Wielcy uczeni o Bogu.
Sekcja KIK w Gliwicach - kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

08.06. Środa, godz. 19.30
Krąg Biblijny – prowadzi ks. prof. Artur Malina. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE GÓRNE, Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.

15.06. Środa
Dr Damian Guzek - "Rola mediów katolickich". 
Sekcja KIK w Gliwicach – kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach.
Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

15.06. Środa, godz. 18.00
Spotkanie Sekcji KIK w Zabrzu w kościele św. Anny.
Msza św. w kościele razem ze Wspólnotą TEMPLARIUSZY i innymi Wspólnotami o nawrócenie wrogów Kościoła przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana Kolbe i uczczenie Relikwii. Po Mszy św. spotkanie przedwakacyjne w Domu Parafialnym.

15.06. Środa, godz. 18.00
Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz - "Związki Zofii Kossak ze Śląskiem". 
SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza. 

16.06. Czwartek, godz. 18.45
Krąg Biblijny – prowadzi ks. Joachim Konkol. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

21.06. Wtorek, godz. 18.00
Msza św. w intencji członków KIK na zakończenie roku formacyjnego. Po Mszy św. spotkanie przy ognisku. SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW, Parafia św. Anny w Katowicach Janowie. 

22.06. Środa
Ks. Sebastian Marecki - Adhortacja posynodalna "Amoris Laetitia" Ojca Świętego Franciszka o rodzinie. Sekcja KIK w Gliwicach – kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Plan spotkania: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

 

...
PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

Program spotkań w czerwcu 2016 r.:
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pr1606.doc

NEW 15.06. Środa godz. 18.00
Profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz - "Związki Zofii Kossak ze Śląskiem". 
Pani Profesor jest literaturoznawcą, wykładowcą w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badanie losów polskich pisarzy związanych z Górnym Śląskiem jest jednym z Jej zainteresowań naukowych. 
SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, 
Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza. 

***

NEW 12 czerwca 2016. Niedziela. Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach.
"Każde życie jest bezcenne"

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
pod hasłem "Każde życie jest bezcenne"
pod patronatem honorowym
J.E. Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca
i Prezydenta Katowic Pana Marcina Krupy
W imieniu Organizatorów
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Marszu wraz z Rodziną

PROGRAM MARSZU 
godz. 10.30
Msza św. w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach pod przewodnictwem J.E. Arcybiskupa Wiktora Skworca w intencji poszanowania dla życia i rodziny, oraz o Boże błogosławieństwo dla uczestników Marszu.
godz. 11.30 - 11.45
Zbiórka uczestników Marszu przed katedrą (dotyczy tych którzy nie będą uczestniczyć
w Mszy św.).
godz. 11.45
Rozpoczęcie Marszu - przejście rodzin od katedry do Parku Kościuszki.
godz. 12.30
Zakończenie Marszu i akcji "Pieluszka dla Maluszka" (Łąka Koncertowa za restauracją Patio Park).
godz. 13.00 - 15.30
Piknik Rodzinny w Parku Kościuszki - Łąka Koncertowa (koncerty i inne atrakcje dla dzieci i dorosłych).

PROGRAM ARTYSTYCZNY PIKNIKU  marsz2016-piknik1.pdf 
Konferansjer - Pan Mirosław Kańtor
12.30 - 12.50 - Orkiestra Dęta "Katowice" - pod sceną
12.50 - 13.10 - Zakończenie Marszu i akcji "Pieluszka dla Maluszka"
13.15 - 13.45 - Zespół wokalny "Blue Pauza" z MDK "Bogucice- Zawodzie" 
13.50 - 14.10 - Zespoły taneczne: "Klub 28", "Iskierki", "Tutuszki" i "Endo Team" z MDK Szopienice-Giszowiec 
14.15 - 14.40 - Zespoły taneczne z MDK "Południe" - dziecięcy zespół "Gwiazdeczki" oraz zespół tańca irlandzkiego
14.45 - 15.25 - Zespół wokalno-muzyczny pod kier. Pawła Kality z MDK "Koszutka”"

Impreza towarzysząca:
Gwiaździsty zlot rowerowy  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/na-marsz-na-rowerach.doc

Akcja "Pieluszka dla Maluszka"
Zbiórka pieluch (typu pampers) ma na celu wsparcie samotnych matek i ubogich rodzin wychowujących małe dzieci. Chcemy pokazać, że obrońcy życia, poza głoszeniem szczytnych idei, są gotowi otaczać życie opieką. Finał akcji nastąpi podczas pikniku kończącego Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach (12.06). Wtedy właśnie przekażemy zebrane pieluszki potrzebującym. "Pieluszka dla Maluszka" to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To druga edycja akcji. Ubiegłoroczna zbiórka spotkała się z bardzo dużym odzewem. W akcji udział wzięło 29 parafii, 27 szkół i 10 przedszkoli. Zebraliśmy ponad 763 paczek, co dało ponad 38 tys. pieluch. Ponadto kilkaset pieluch luzem, chusteczki, zabawki, ubranka, akcesoria dla niemowląt. Dzięki nim wsparliśmy Dom Samotnej Matki w Rudzie Śląskiej, Ochronkę przy Bazylice w Piekarach Śląskich, Hospicjum Małego Dziecka w Tychach oraz rodziny, m.in. z Rudy Śląskiej, Świętochłowic, Katowic, Siemianowic i Chorzowa.
Więcej informacji na: 
www.pielgrzymkowe.org.pl 
https://www.facebook.com/marsz.katowice/

Hymn Marszu dla Życia:  hymn-marszu-dla-zycia.doc 

***

14.04.2016. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na 1050. rocznicę Chrztu Polski
W doniosłą 1050 rocznicę Chrztu Polski, obchodzoną uroczyście, Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Opatrzności Bożej, za prowadzenie naszego kraju przez dzieje. Wspólnota nasza powstała i przetrwała dzięki wsparciu się na wierze chrześcijańskiej.
Dziękujemy Bogu za możliwość godnego uczczenia Chrztu Polski, który łączy dziedzictwo państwowe z dziedzictwem chrześcijańskim. Z troską, lecz także
z ufnością, spoglądamy w przyszłość Polski. Zachowanie naszej państwowości w następnych wiekach postrzegamy w zawierzeniu Ojczyzny Chrystusowi i Jego
Matce.
                                       Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
                                      Andrzej Dawidowski (tel. 502581839)
Oświadczenie w formacie pdf:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenie-1050.pdf

***
NEW Walne Zebranie Delegatów  Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 23.04.2016

Sprawozdanie merytoryczne Zarzadu KIK za 2015 rok
Sprawozdanie finansowe Zarzadu KIK za 2015 rok

Stanowisko Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Katowice, 23 kwietnia 2016 r.

   Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wyraża wdzięczność Prezydium Konferencji Episkopatu Polski za komunikat z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie pełnej ochrony życia człowieka.

   Wyznajemy zasadę, że Piąte Przykazanie Dekalogu należy w pełni stosować. 
Nie można deklarować świętości życia i jednocześnie opowiadać się za zabijaniem nienarodzonych dzieci. Żadna sytuacja nie może usprawiedliwiać pozbawienia nienarodzonego dziecka prawa do życia.

   Apelujemy o podjęcie rzetelnych badań pokazujących wpływ środków zapobiegania ciąży, a także metody in vitro, na wady rozwojowe poczętych dzieci oraz traumatycznych przeżyć kobiet, które dokonały aborcji pozostawiającej trwały ślad w psychice kobiet. O wynikach badań należy szeroko informować społeczeństwo.

   Równocześnie uważamy, że Państwo powinno stworzyć warunki gwarantujące pomoc i opiekę dzieciom, których rodzice sami nie mogą lub nie chcą wychować.

   Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do aktywnego włączenia się w działanie na rzecz pełnej prawnej ochrony życia człowieka.

Dr hab. inż. Stanisław Waluś
Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów KIK w Katowicach

Andrzej Dawidowski
Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Kontakt:
Dr hab. inż. Stanisław Waluś, tel. 665 775126
Andrzej Dawidowski, tel. 502 581839
             Stanowisko WZD KIK w formacie pdf:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stan_wzd-20160423.pdf

14.04.2016. Oświadczenie Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach na 1050. rocznicę Chrztu Polski
W doniosłą 1050 rocznicę Chrztu Polski, obchodzoną uroczyście, Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach dziękuje Opatrzności Bożej, za prowadzenie naszego kraju przez dzieje. Wspólnota nasza powstała i przetrwała dzięki wsparciu się na wierze chrześcijańskiej.
Dziękujemy Bogu za możliwość godnego uczczenia Chrztu Polski, który łączy dziedzictwo państwowe z dziedzictwem chrześcijańskim. Z troską, lecz także
z ufnością, spoglądamy w przyszłość Polski. Zachowanie naszej państwowości w następnych wiekach postrzegamy w zawierzeniu Ojczyzny Chrystusowi i Jego
Matce.
                                       Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
                                      Andrzej Dawidowski (tel. 502581839)
Oświadczenie w formacie pdf:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/oswiadczenie-1050.pdf

NAJNOWSZE  BIULETYNY  KIK (pdf)

.
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 288 (Boże Narodzenie 2015)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 289 (31.01.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 290 (28.02.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 291 (27.03.2016)
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 292 (14.04.2016)
NEW  Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 293 (3.05.2016)

***

                                        FOTOREPORTAŻE
NEW Fototoreportaże w Kronice 2016: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html
* 1 marca 2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
* 15-16 kwietnia 2016. Centralne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
* 23 kwietnia 2016. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach.

***.

Relacje
z uroczystości 35-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Zabrze 24 października 2015:
 http://gliwice.gosc.pl/gal/spis/2780217.35-lat-KIKu-w-Katowicach
 http://gliwice.gosc.pl/doc/2780073.Kluby-ludzi-myslacych
 http://www.tvzabrze.eu/aktualnosci/wydarzenia-,1,1,16229

***

                       WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 

***
OŚWIADCZENIA, APELE I STANOWISKA KIK 

w 2015 r. dostępne są w Kronice 2015: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro15.html
w 2014 r. dostępne są w Kronice 2014: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html
w 2013 r. dostępne są w Kronice 2013: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro13.html

***
"Biblicum Śląskie" - wykłady, kursy:. http://www.biblicum.pl/

***
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymka:

12-16 września 2016. 5 dni Włochy: Padwa - Asyż - Rzym - Watykan - Siena.
                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: 
23-25 września 2016. Rekolekcje KIK w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach.
Rekolekcjonista: Ks. prał. dr Stanisław Puchała.
Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca. .

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA" OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 10.06.2016. Last update: June 10, 2016.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!