Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 

Patronat Honorowy: m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
.
* * * * * * * * *
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

***
UWAGA: od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest
w trzecią sobotę listopada. 
WYJĄTKOWO, w 2016 roku, 
pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej 
na Jasną Górę była w czwartą SOBOTĘ listopada: 26 XI 2016.

XXXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
26.11.2016
 Relacja z XXXVI Pielgrzymki KIK
  relacja36pielg.doc , relacja36pielgrzy.pdf
 Zdjęcia z XXXVI Pielgrzymki

* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - OPP.
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też 
Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT.
(Wpłaty darowizn dokonywane w ciągu roku 2015 mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu bieżącym, tj. za rok 2015. Natomiast darowizny przekazane w ciągu roku 2016 mogą zostać odliczone w zeznaniu za rok 2016 - do 30 kwietnia 2017 roku.)
   Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. KIK) oraz na cele krwiodawstwa.
   Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
   Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
   Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
Skarbnik Małgorzata Piechoczek
...
NAJNOWSZY  BIULETYN  KIK (pdf)
.
  Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 300 (25.12.2016)

PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

                                                  ******
 NEW * Program KIK w lutym 2017 r.
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pr1702.doc

                                                 ******
01.02. Środa.
Spotkanie Sekcji KIK w Zabrzu w Kościele św. Anny, ulica 3-go Maja 20.
Godz. 18.00 - Msza Święta
Godz. 18.45 - sala Domu Parafialnego. Ks. prał. Grzegorz Skop "Idźcie i głoście. Znaleźć dla siebie pole do  działania".

08.02. Środa
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY. Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

8.02. Środa godz. 19.30
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Józef Więcek.
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE GÓRNE, Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.

15.02. Środa godz. 18.00
Prof. Krystyna Heska-Kwaśniewicz - "Wigilie okupacyjne śląskich pisarzy".
SEKCJA NAUKA-WIARA. Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.
Pani Profesor jest literaturoznawcą, wykładowcą w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Badanie losów polskich pisarzy związanych z Górnym Śląskiem jest jednym z Jej zainteresowań naukowych.

15.02. Środa 
Spotkanie Sekcji KIK w Zabrzu w Kościele św. Anny, ulica 3-go Maja 20.
Godz. 18.00 - Msza Święta
Godz. 18.45 - sala Domu Parafialnego. "Przed Zebraniem Sprawozdawczym w Katowicach: Retrospekcja i nasza przyszłość". Prowadzenie - Krystyna Partuś.

16.02. Czwartek godz. 18.45
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Joachim Konkol. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE. Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

22.02. Środa godz. 18.45
Spotkanie pt. "Refleksje nad przeszłością Kościoła na Śląsku" oparte na referacie ks. bp. prof. dr. hab. Jana Kopca ordynariusza Diecezji Gliwickiej.
SEKCJA KIK KATOWICE-JANÓW. Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie

Ponadto zapraszamy:

7.02. Wtorek godz. 17.00
Antoni Winiarski: "Minerały, kamienie szlachetne i ozdobne wspominane w Biblii. Ich wykorzystanie i symbolika". 
Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Nowopogońska 227 e. 

 ******
NEW * Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
w sprawie kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju" 
Katowice, 10 listopada 2016 r.

Błądzić jest rzeczą ludzką, 
ale dobrowolne trwanie w błędzie 
jest rzeczą diabelską”
św. Augustyn 

   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach ze zdecydowaną dezaprobatą przyjął fakt zaangażowania się redaktorów "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Kontaktu" (pisma wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej) oraz "Więzi" w kampanię LBGT "Przekażmy sobie znak pokoju". 
   Włączenie się w kampanię redakcji wymienionych czasopism jest odczytywane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jako próba wymuszania zmian w Kościele katolickim w kierunku genderowej rewolucji obyczajowej. 
   Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   Stanisław Waluś
Stanowisko w formacie pdf:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stan_10112016.pdf

***
                                        FOTOREPORTAŻE

Mary Wagner na WTL UŚ w Katowicach 1.08.2016 r.

Papież Franciszek na Jasnej Górze 28.07.2016 - Msza św.

* 12 czerwca 2016."Każde życie jest bezcenne".
Zdjęcia: Marsz dla Życia i Rodziny i piknik rodzinny w Katowicach

* Fotoreportaże w Kronice 2016:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html

* 23 kwietnia 2016. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach.

* 15-16 kwietnia 2016. Centralne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
* 1 marca 2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

***.

                       WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 
***
OŚWIADCZENIA, APELE I STANOWISKA KIK 
w 2015 r. dostępne są w Kronice 2015: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro15.html
w 2014 r. dostępne są w Kronice 2014: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html
w 2013 r. dostępne są w Kronice 2013: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro13.html

***
"Biblicum Śląskie" - wykłady, kursy:. http://www.biblicum.pl/

***
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/

Pierwszy polski musical o życiu Karola Wojtyły 
pod patronatem Metropolity Krakowskiego, Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza

Patronat honorowy: m.in. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

25 lutego 2017 roku w TAURON Arenie Kraków odbędzie się światowa prapremiera musicalu "Karol" - pierwszego polskiego musicalu o życiu Św. Jana Pawła II. Publiczność obejrzy niezwykły spektakl taneczny, aktorski i wokalny, stworzony na podstawie biografii Karola Wojtyły. 
W postać Papieża wcieli się znakomity polski aktor śpiewający, Jacek Kawalec. W obsadzie musicalu znaleźli się ponadto m.in. Anna Wyszkoni oraz Piotr i Wojciech Cugowscy w roli przyjaciół Karola Wojtyły, a także Agata Nizińska w roli matki przyszłego Papieża. Gwiazdą specjalną widowiska będzie Edyta Geppert, która wystąpi w musicalu z utworami z własnego repertuaru. 

Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/inf_pras_musical-a.doc

Szczegółowe informacje: http://www.musical-karol.pl/

Bilety na krakowską premierę „Karola” są już w sprzedaży na  http://www.musical-karol.pl/ oraz na http://www.eventim.pl/


.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymki:

22 kwietnia 2017. Kraków-Podgórze - Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Kraków-Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego.
                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: 


Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca.

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA"OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 3.02.2017. Last update: February 3, 2017.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!