Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Pozostałe informacjeRady Porozumienia:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

Spotkanie Rady Porozumienia KIK - 27.03.2010

Tegoroczne wiosenne spotkanie Rady Porozumienia Klubów odbyło się w Warszawie w sobotę, 27 marca w warszawskim klasztorze SS. Franciszkanek, Służebnic Krzyża, przy ul. Piwnej. Porządek spotkania przewidywał:

1. Powitanie przez Rektora kościoła św. Marcina, ks. Andrzeja Gałkę.
2. Wykład s. Radosławy na temat życia i działalności Sługi Bożego ks. Władysława Korniłowicza.
3. XXX Pielgrzymka Klubów na Jasną Górę (5 czerwca 2010 r.).
4. Uczestnictwo Klubów w uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie (6 czerwca 2010 r.).
5. Kluby jako organizacje pożytku publicznego.
6. Kluby w Internecie.
7. Kluby wobec inicjatyw legislacyjnych sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego (in vitro, przemoc w rodzinie, szczególne prawa dla homoseksualistów, wolność prasy, ...).
8. Nowe inicjatywy Klubowe i współpraca Klubów z innymi organizacjami.
9. Sprawy różne.

ad. 1. Ks. Andrzej Gałka wyraził radość z powodu kolejnego spotkania przedstawicieli KIK-ów u sióstr Franciszkanek, Służebnic Krzyża. (Poprzednie odbyło się rok temu w Laskach). Przypomniał zebranym historię kościoła św. Marcina, zwłaszcza w okresie powojennym. Podkreślił, że warszawski Klub Inteligencji Katolickiej od początku swojego istnienia związany był z kościołem św. Marcina, natomiast wielu twórców i działaczy klubowych wywodziło się ze środowiska Lasek.

ad. 2. Siostra Radosława Przybylska redaktorka wydanej niedawno książki S. Rut Wosiek FSK pod tytułem "Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi" charakteryzując życie i działalność bohatera publikacji również podkreślała rolę ks. Korniłowicza w tworzeniu środowiska inteligencji katolickiej. S. Radosława zwracała uwagę na Jego towarzyszenie świeckim, rodzaj dyskretnej obecności Ojca wśród ludzi poszukujących, zbliżanie się do ludzi niezależnie od tego, kim oni byli. Autorka referatu przedstawiła środowiska i placówki duszpasterskie, z którymi związany był Sługa Boży ks. Korniłowicz oraz ludzi, często o głośnych nazwiskach, którzy należeli do sławnego KÓŁKA, lub współtworzyli czasopismo VERBUM. Wiele miejsca poświęciła S. Radosława Laskom, z którymi ks. Korniłowicz związany był najdłużej. Laski były dla Ojca czymś w rodzaju punktu odniesienia, centrum jego bogatej i różnorodnej działalności.

Po wysłuchaniu wykładu zebrani zwiedzili kościół św. Marcina i pomodlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, ks. Władysława Korniłowicza, przy Jego trumience.

ad. 3 i 4. W części roboczej obrad, w której uczestniczyli prezesi, bądź przedstawiciele KIK-ów z Chrzanowa, Częstochowy, Katowic, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Siedlec, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia dyskutowano o udziale Klubów w dwóch ważnych wydarzeniach: XXX Pielgrzymce na Jasną Górę, która ma się odbyć 5. czerwca i uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w dniu 6. czerwca. Dla niektórych Klubów uczestniczenie w obu wydarzeniach może być trudne z organizacyjnego, logistycznego punktu widzenia. Zgłaszano argumenty zarówno za przesunięciem, jak i za utrzymaniem dotychczasowego, czerwcowego terminu Pielgrzymki, a w szczególności ten, że wszelkie ewentualne zmiany (przeniesienie pielgrzymki na jesień) mogą spowodować w przyszłości wykreślenie daty Klubowego spotkania na Jasnej Górze z harmonogramu pielgrzymek zatwierdzanego przez OO. Paulinów.
Ostatecznie postanowiono, że tegoroczna Pielgrzymka Klubów odbędzie się w przewidywanym wcześniej terminie - 5. czerwca. Szczegółowy program zostanie wkrótce przedstawiony. Zakończenie Pielgrzymki nastąpi około godz. 14:00, co umożliwi grupom pielgrzymów z KIK-ów wcześniejszy powrót do domów, a następnego dnia wyjazd do Warszawy na beatyfikację ks. Popiełuszki, (lub bezpośredni wyjazd z Częstochowy do Warszawy w dniu Pielgrzymki jasnogórskiej). KIK warszawski zobowiązał się do udzielenia pomocy uczestnikom warszawskich uroczystości z Klubów pozawarszawskich. Chodzi w szczególności o pomoc w znalezieniu tanich noclegów, uzyskaniu tzw. wejściówek itp.

ad. 5. Prezes KIK-u katowickiego, współprzewodniczący Rady Porozumienia Antoni Winiarski przypomniał o możliwości przekazywania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego. Niektóre Kluby mają status OPP, a zatem ich członkowie, niejako są zobowiązani do przekazywania darowizny 1% podatku swoim macierzystym stowarzyszeniom. Antoni Winiarski apelował do przedstawicieli Klubów nie mających statusu OPP, aby przekazywali 1% podatku na rzecz tych KIK- ów, które mogą być obdarowane owym "1 %-em".

ad. 6. Wojciech Sala, twórca i aktualny opiekun strony Porozumienia: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl poinformował o porządkowaniu strony i o pewnych standardach, jakie muszą być przyjęte, aby na stronie mogły być zamieszczane biuletyny klubowe. Dyskutowano również o stronach internetowych poszczególnych klubów oraz o trudnym problemie aktualizacji adresów e-mailowych Klubów (lub ich Prezesów).

ad 7. Omawiając reakcje Klubów inicjatyw legislacyjnych sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego (in vitro, przemoc w rodzinie, szczególne prawa dla homoseksualistów, wolność prasy) zwracano uwagę na małą skuteczność i stosunkowo niewielki odzew oświadczeń i apeli KIK-ów w mediach. Przedstawiciele niektórych Klubów prosili, aby te Kluby, które mają doświadczenie i spory "dorobek" w przygotowywaniu oświadczeń i apeli przesyłały swoje teksty do innych siostrzanych KIK-ów.

ad. 8. W końcowej części spotkania przedstawiciele poszczególnych Klubów (Kielc, Olsztyna, Katowic, Torunia, Warszawy, Wrocławia) poinformowali zebranych o pracy i inicjatywach podejmowanych w ich stowarzyszeniach.
Wymieniono wstępne uwagi na temat miejsca i czasu jesiennego spotkania Prezesów. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w czerwcu na Jasnej Górze.

ad. 9. Sekretarz Rady Porozumienia przedstawił kilka informacji z działalności Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Jedną z ważniejszych nowych inicjatyw jest rozpoczęcie duchowych przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Począwszy od 11 kwietnia, przez dziewięć kolejnych miesięcy media i środowiska duszpasterskie będą przypominać nauczanie z kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Przygotowania odbędą się pod hasłem "Jestem z Wami - przesłania do Polaków". W każdą drugą niedzielę miesiąca w prasie, telewizji, radiu i internecie będzie przedstawiane nauczanie z kolejnej wizyty Jana Pawła II w Polsce. W tygodniu następującym po "papieskiej niedzieli" w parafiach będą odprawiane nabożeństwa; odbywać się też będą sympozja, dyskusje i spotkania, podczas których przesłanie papieża do rodaków będzie ponownie rozważane. Kulminacyjnym punktem przygotowań będzie X Dzień Papieski, który w tym roku będzie obchodzony 10 października. Pierwsza "papieska niedziela" przypada 11 kwietnia. W tym dniu media powrócą do słów wypowiedzianych podczas pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. Myśl przewodnia tego przesłania brzmiała: "Gaude Mater Polonia".

Stanisław Latek, sekretarz Rady PorozumieniaKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html