Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

* Program Zjazdu Prezesów Klubów Inteligencji Katolickiej - sobota 28 listopada 2009 r.
Toruń, ul. Łazienna 22, Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II.

godz. 8.00 - 10.00 Przyjmowanie uczestników w CDS
godz. 10.00 Msza św. sprawowana przez kapelana toruńskiego KIK O. dra Krzysztofa Dorosza SJ w kaplicy CDS
godz. 11.00 Otwarcie Zjazdu
godz. 11.15 Wykład dra hab. Tomasza Kempy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) "O specyfice polskiej tolerancji religijnej w XVI i XVII w."
godz. 12.15 Przerwa na posiłek
godz. 13.15 Obrady prezesów cz.1
godz. 14.00 Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Biskupa dra Andrzeja Suskiego
godz. 14.30 C.d. obrad prezesów
godz. 15.30 Zakończenie spotkania
godz. 15.45 Zwiedzanie Starówki z przewodnikiem  dla chętnych

Podczas obrad prezesów będą poruszone następujące tematy:

1.Przykłady aktywności młodych w KIK-u warszawskim (P. Sawicki, J. Koszewska).
2.Co KIK-i mogą robić dla obrony życia nienarodzonego? (A. Winiarski)
3.Program pielgrzymki KIK-ów na Jasną Górę w dniu 5 czerwca 2010 r.
4.Zaangażowanie Klubów w tegorocznym Dniu Papieskim (S. Latek).
5. Informacja o spotkaniu plenarnym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich w dniu 21 listopada 2009 r. (S. Latek, K. Ziołkowski)
6. Sprawozdania uczestników pierwszych Katolickich Dni Społecznych w Gdańsku (J. Koszewska + inni).
7. Prezentacja nowej strony internetowej Porozumienia (W. Sala).
8. Sprawy różne.

Zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe przyjmuje do 15.XI.2009 listownie na adres Klubu, e-mailowo na adres K.Maj@bu.uni.torun.pl lub telefonicznie do sekretarza Klubu Kamili Maj tel. 0600 214593

Szanowni Państwo

   Po uzgodnieniu z Radą Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce zapraszamy na jesienne Spotkanie Prezesów KIK-ów do Torunia.
   Spotkanie odbędzie się w sobotę, dnia 28.XI 2009 r. w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Łaziennej 22.
  W programie: Msza święta, wykład historyczny, posiłek w CDS (koszt ok. 20,- zł pokrywają uczestnicy), obrady prezesów, ewentualnie zwiedzanie toruńskiej Starówki.
  Początek Spotkania godz.10.00, zakończenie ok. godz. 16.00.
  Dokładny program Spotkania Prezesów KIK-ów będzie podany w terminie późniejszym.
  W załączeniu podajemy listę hoteli.

  W imieniu Zarządu KIK w Toruniu
  Prezes
  Cecylia Iwaniszewska

P.S. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego listu i ewentualną deklarację udziału w Zjeździe.


   Lista  hoteli  w centrum Torunia:

Hotel "Petite Fleur" ul. Piekary 25, www.petitefleur.pl, tel. 056 663-44-00
Hotel "Gotyk" ul. Piekary 20, www.hotel-gotyk.com.pl, tel. 056 658-40-00
Hotel Gromada "Zajazd Staropolski", ul. Żeglarska 10/14, www.gromada.pl, tel. 056 622-60-60
Hotel "Trzy Korony", Rynek Staromiejski 21, www.hotel3korony.pl, tel. 056 622-60-31
Hotel "Kopernik", ul. Wola Zamkowa 16, www.hotel-kopernik.torun.pl, tel. 056 659-73-33
Hotel "Hotelik w Centrum", ul. Szumana 2 (róg pl. Św. Katarzyny), www.hotelikwcentrum.pl, tel. 056 652-22-46

  Lista hoteli poza centrum Torunia:

Dom Turysty PTTK ul. Legionów 24 (3 przystanki autobusowe od centrum), dt.pttk@gmail.com.pl, tel. 056 622-38-55
Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II, OO. Redemptoryści, ul. Świętego Józefa 33, (5 przystanków autobusowych od centrum), www.dom.pielgrzyma.sne.torun.pl, tel.056 651-18-41Kamila Maj
sekretarz
Zarządu KIK Toruń
E-mail:  K.Maj@bu.uni.torun.pl
.


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html