KIK
PIELGRZYMKI (zdjęcia)  PILGRIMAGES (photographies)  PILGERFAHRTEN (Fotografie) 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Organizacja Pożytku Publicznego 

Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)

Pielgrzymki - fotoreportaże

Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów.
Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny.

Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

 

Pielgrzymki w 2017 roku
RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2017 ROK (Organizator Jan Mikos)

.
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.

18 listopada - Częstochowa.
Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com
Tel. p. 32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia telefonicznie.

Pielgrzymki w 2018 roku

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego w 2018 r.

.
W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży.
W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty.

Kreta, wrzesień 2018.

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018 ROK (Organizator Jan Mikos)

.
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.
7 kwietnia - sobota. Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Wyjazd godz. 7:00 z parafii i godz. 7:15 z Pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. Przyjazd ok. godz. 18:00. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie, opłaty parkingowe, drogowe, przewodnik miejscowy.

25-27 maja - piątek-sobota-niedziela. Kalisz - Sanktuarium św. Rodziny. Licheń - sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Grąblin - miejsca objawień Matki Bożej - Droga Krzyżowa.
Wyjazd godz. 6:00 z parafii i 6:15 z Pl. Andrzeja w Katowicach z przystanku w pobliżu Sądu. Przyjazd w niedzielę ok. godz. 19:00. Świadczenia: przejazd, opłaty drogowe, parkingowe, ubezpieczenie, noclegi w DP "Arka". Posiłki: śniadania i ciepłe kolacje.

9-24 czerwca. Białoruś, Katyń, Smoleńsk, Moskwa. Katowice, Sokółka, Grodno, Szczuczyn, Lida, Nowogródek, Mińsk, Kuropaty, Katyń, Gniezdowo, Smoleńsk, Moskwa Mir, Baranowicze, Słonim, Żyrowice, Kosów Poleski, Mereczowszczyzna, Nieśwież, Łochiszyn, Pińsk, Janów Poleski (Iwanowo), Kobryń, Brześć, Kodeń, Częstochowa, Katowice.
Koszt 4800 zł + bilety do zwiedzanych obiektów.

21-23 września - piątek-sobota-niedziela. Kokoszyce – rekolekcje.

17 listopada. Częstochowa

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666. Osobiście w czasie dyżurów w każdy wtorek od godz. 17-18 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu.
 

Ostatnia modyfikacja: 26.10.2017
Pielgrzymki - fotoreportaże....
Santiago de Compostela - Św. Jakub Ap. * Padwa - Św. Antoni * Lizbona - Św. Antoni * Asyż - Św. Franciszek * Norwegia - Krzyż św. Olafa.

.....
Loreto * Sarragossa * Bretania * Gidle * Praga - Dzieciątko * Wilno - Ostra Brama.

....
Irlandia - Św. Patryk * Irlandia - Krzyż św. Brygidy * Monte Sant' Angelo - Św. Michał Archanioł * La Salette.
.
...
* Ziemia Święta * Sheshan - Chiny * Indie * Velankanni - Indie.

....
 Brazylia - św. Anna z Matką Boską * Guadalupe - Meksyk * Chrystus Zbawiciel, Corcovado, Rio de Janeiro, Brazylia * Aparecida, Brazylia.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html