KIK
PIELGRZYMKI (zdjęcia)  PILGRIMAGES (photographies)  PILGERFAHRTEN (Fotografie) 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Organizacja Pożytku Publicznego 

Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)

Pielgrzymki - fotoreportaże

Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów.
Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny.

Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

 

Pielgrzymki w 2017 roku

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego

.
W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży.
W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty.
 


RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2017 ROK (Organizator Jan Mikos)

.
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.

14 października - Jędrzejów - sanktuarium Bł. Wincentego Kadłubka. Wyjazd godz. 7:00, z pl. Andrzeja godz. 7:15. Koszt. 40 zł. Świadczenia: przejazd, ubezpieczenie opłaty drogowe, parkingowe, przewodnik miejscowy.

18 listopada - Częstochowa.

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com
Tel. p. 32/2544060. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i do ustalenia telefonicznie.
 

Ostatnia modyfikacja: 22.09.2017
Pielgrzymki - fotoreportaże....
Santiago de Compostela - Św. Jakub Ap. * Padwa - Św. Antoni * Lizbona - Św. Antoni * Asyż - Św. Franciszek * Norwegia - Krzyż św. Olafa.

.....
Loreto * Sarragossa * Bretania * Gidle * Praga - Dzieciątko * Wilno - Ostra Brama.

....
Irlandia - Św. Patryk * Irlandia - Krzyż św. Brygidy * Monte Sant' Angelo - Św. Michał Archanioł * La Salette.
.
...
* Ziemia Święta * Sheshan - Chiny * Indie * Velankanni - Indie.

....
 Brazylia - św. Anna z Matką Boską * Guadalupe - Meksyk * Chrystus Zbawiciel, Corcovado, Rio de Janeiro, Brazylia * Aparecida, Brazylia.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html