KIK
PIELGRZYMKI (zdjęcia)  PILGRIMAGES (photographies)  PILGERFAHRTEN (Fotografie) 

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Organizacja Pożytku Publicznego 

Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)

Pielgrzymki - fotoreportaże

Na wszystkie pielgrzymki i wycieczki zapraszamy członków Klubu, ich rodziny oraz sympatyków KIK.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie.
Zapisy: w godzinach dyżurów oraz telefonicznie u organizatorów.
Pierwszeństwo mają członkowie Klubu i ich rodziny.

Przy rezygnacji z pielgrzymki osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. Osoby rezygnujące z pielgrzymki mogą być obciążone kosztami powstałymi z powodu rezygnacji oraz wynikającymi z umowy KIK z biurem podróży.

 

RAMOWY PROGRAM PIELGRZYMEK KIK NA 2018 ROK

.

Pielgrzymki organizowane przez Antoniego Winiarskiego
.
W przypadku pielgrzymek organizowanych przy pomocy Biura Podróży (np. AVE z Katowic) uczestników pielgrzymki obowiązują zasady wynikające z umowy zawartej pomiędzy Klubem Inteligencji Katolickiej w Katowicach a Biurem Podróży.
W pozostałych przypadkach, przy rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce, osoby rezygnujące powinny zgłosić inną osobę zamienną, gdy nie ma podmiany z listy rezerwowej. W innym przypadku, będą odliczane poniesione już koszty.
E-mail: winiarant@gmail.com

9-16 września 2018 r. Kreta.

Pielgrzymki organizowane przez Jana Mikosa

.
Kontakt telefoniczny; Jan Mikos, 697 684666, e-mail - mikosjan@gmail.com. Dyżur: wtorki w salce nr 2 przy parafii na Tysiącleciu Dolnym w godz. 17-18 i w każdy ostatni piątek miesiąca w siedzibie KIK w Katowicach przy kościele Mariackim.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. Zgłoszenia na dostarczonej karcie. Można telefonicznie. Zgłoszenia przy braku wpłat traktowane będą jako rezerwowe. Kolejność siedzeń w autokarze wg zapisów i dokonanych wpłat zaliczek lub całości.

8-17 czerwca. Pielgrzymka na Białoruś. Katowice, Białystok, Sokółka, Grodno, Bohatyrowicze, Szczuczyn, Waliszki, Lida, Trokiele, Kuropaty, Dudutki, Mińsk, Nowogródek, Mir, Nieśwież, Słonim, Żyrowice, Kosów Poleski, Łochiszyn, Pińsk, Janów Poleski (Iwanowo), Kobryń, Brześć, Kodeń, Częstochowa, Katowice.
Koszt przy 43 osobach 2180 zł a przy 33 osobach max. 2500 zł.
Świadczenia: przejazd autokarem, noclegi, śniadania, obiadokolacje, pilot, przewodnik, muzyk, bilety wstępu zgodnie z programem, ubezpieczenie KL i NW, opłata za wizę białoruską, podatek VAT-Marża-23%.
Paszport ważny min. 90 dni od daty zakończenia imprezy.
Szczegółowy program udostępnia Jan Mikos.

21-23 września - piątek-sobota-niedziela. Kokoszyce – rekolekcje.
Zgłoszenia przyjmuje Jan Mikos.

17 listopada. Częstochowa Jasna Góra.
Zgłoszenia na autokar przyjmuje Jan Mikos.

Kontakt telefoniczny: Jan Mikos 32/2544060 lub 697684666. Osobiście w czasie dyżurów w każdy wtorek od godz. 17-18 przy parafii na Dolnym Tysiącleciu.
 

Ostatnia modyfikacja: 28.05.2018
Pielgrzymki - fotoreportaże....
Santiago de Compostela - Św. Jakub Ap. * Padwa - Św. Antoni * Lizbona - Św. Antoni * Asyż - Św. Franciszek * Norwegia - Krzyż św. Olafa.

.....
Loreto * Sarragossa * Bretania * Gidle * Praga - Dzieciątko * Wilno - Ostra Brama.

....
Irlandia - Św. Patryk * Irlandia - Krzyż św. Brygidy * Monte Sant' Angelo - Św. Michał Archanioł * La Salette.
.
...
* Ziemia Święta * Sheshan - Chiny * Indie * Velankanni - Indie.

....
 Brazylia - św. Anna z Matką Boską * Guadalupe - Meksyk * Chrystus Zbawiciel, Corcovado, Rio de Janeiro, Brazylia * Aparecida, Brazylia.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html