KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
Zdjęcia cz. I:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/olsztyn2.html
Zdjęcia cz. II:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/olsztyn3.html

Jubileusz KIK w Olsztynie i spotkanie Prezesów Klubów w Gietrzwałdzie 22-24.10.2010
Relacja ze spotkania

23. października odbyły się w Warmińskim Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie uroczystości jubileuszowe 30-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Olsztynie. KIK olsztyński został zarejestrowany 5. grudnia 1980 roku. W stanie wojennym podobnie jak większość Klubów KIK w Olsztynie został zawieszony. W 1983 r. władze wojewódzkie poinformowały o rozwiązaniu KIK uzasadniając to tym, że Klub organizował prelekcje, które wygłaszały osoby należące "do wrogich i nielegalnych organizacji, jak KSS KOR, ROPCiO" oraz, że w swojej działalności "tendencyjnie atakował ustawy PRL". Z dokumentów wynika, że jeszcze latem 1987 r. władze nadal czyniły trudności w sprawie ponownej rejestracji KIK. Dopiero 28 listopada 1988 r. po długich staraniach został zarejestrowany Warmiński Klub Katolików, który działał do 15 lutego bieżącego roku kontynuując tradycje olsztyńskiego KIK. W dniu 15.02.2010 r. Warmiński Klub Katolików uchwałą Walnego Zgromadzenia powrócił do nazwy pierwotnej "KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ w Olsztynie" i postanowieniem Sądu Rejonowego wpisany został do Rejestru Stowarzyszeń.

Uroczystości  jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w Bazylice, której przewodniczył ks. abp. Wojciech Ziemba. W homilii ks. abp. W. Ziemba nawiązał do czytanej podczas mszy św. Ewangelii o nieurodzajnym drzewie figowym i wzywał zebranych do naśladowania owego ogrodnika, który daje szansę na poprawę, na ocalenie. Kaznodzieja nawoływał do cierpliwości i modlitwy, do nie wydawania pochopnych sądów o naszych bliźnich.

W części oficjalnej obecni na uroczystości goście z 15 Klubów z całej Polski i członkowie KIK-u olsztyńskiego wysłuchali wykładów o historii diecezji warmińskiej (ks. prof. Andrzeja Kopiczko) oraz o historii Klubu (dr. Witolda Gieszczyńskiego). Były też występy artystyczne i składanie życzeń jubileuszowych na ręce przedstawicieli zarządu Klubu z p. prezes Wandą Czerwińską i byłym wieloletnim prezesem Janem Kumorem.

Po południu tego samego dnia (23.10.2010) odbyło się jesienne zebranie prezesów i przedstawicieli klubów obecnych w Gietrzwałdzie. Omawiano m.in. sprawy następujące: miejsce i termin wiosennego  spotkania Rady Porozumienia Klubów, program  Pielgrzymki  Klubów w dniu 4 czerwca 2011 na Jasną Górę (oraz propozycję kilku Klubów, aby wspólne pielgrzymki KIK-ów odbywały się także do lokalnych sanktuariów), obchody Dnia Papieskiego w 2010 r., doświadczenia Klubów mających status organizacji pożytku publicznego, Kluby Inteligencji Katolickiej wobec nasilającej się krytyki Kościoła katolickiego, ważniejsze wydarzenia w Klubach w 2010 r., przykłady współpracy międzyklubowej, obchody 30-lecia Klubów.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Porozumienia Klubów Włodzimierz Wysoczański.

Zebrani jednogłośnie postanowili, że kolejne, wiosenne spotkanie Prezesów odbędzie się w marcu, lub kwietniu w Warszawie. Głównym punktem programu spotkania będzie przygotowanie kolejnej Pielgrzymki  na Jasną Górę.
Temat Pielgrzymki wywołał długą dyskusję. Większość Klubów opowiedziała się za kontynuacją dotychczasowej formy, mimo, że liczba klubowych pielgrzymów maleje.
Zastanawiano się nad sposobami wzbogacenia programu Pielgrzymki, co mogłoby - być może - spowodować zwiększenie liczby jej uczestników. Być może należy wrócić do praktykowanego w przeszłości organizowania wydarzeń artystycznych, uzupełniających część religijną i wykładową. Przyszłoroczna Pielgrzymka odbędzie się 4. czerwca.
Ustalono, że jesienne spotkanie Prezesów powinno się odbyć w jednym z sanktuariów - najlepiej w centralnej Polsce.
Sekretarz Rady Porozumienia omówił - na podstawie otrzymanych sprawozdań - udział Klubów w obchodach tegorocznego Dnia Papieskiego. Przedstawiciele kilku KIK-ów przedstawili uzupełniające informacje. Szkoda, że nie wszystkie Kluby przesyłają sprawozdania ze swej aktywności odpowiednio wcześnie, bo powoduje to zubożenie dorobku Klubów przedstawianego na forum Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego.
Niektóre KIK-i mają status stowarzyszeń/organizacji pożytku publicznego. Mogą one zabiegać o korzystanie z 1% odpisu od podatków swoich członków (i nie tylko). Prezes Klubu w Katowicach Antoni Winiarski zaapelował, aby członkowie Klubów nie będących organizacjami pożytku publicznego przekazywali 1% swoich podatków na rzecz KIK-ów, które mają prawo korzystać z tej formy pomocy finansowej na swoją działalność.
Dr Antoni Winiarski przedstawił przykłady krytyki, a nawet - jak to określił - nasilających się ataków na Kościół katolicki. Opinia ta wywołała dłuższą dyskusję. W konkluzji zebrani postulowali przejście do czynnego przeciwdziałania takim antykościelnym akcjom. Podawali przykłady jak można się bronić i jak bronić Kościoła. Naszym głównym zadaniem jest posługa myślenia.
Poszczególne Kluby uczestniczące w spotkaniu informowały o swej działalności. Niektóre z nich podobnie jak KIK olsztyński będą obchodzić jubileusze 30-lecia (Szczecin, Katowice, Zielona Góra). Szczegółowsze  Informacje na ten temat będą podane  w terminie późniejszym.

W niedzielę 24 października gospodarz spotkania, czyli  KIK w Olsztynie, zorganizował wycieczkę chętnych na Pola Grunwaldu.

Stanisław Latek

Informacje o historii KIK w Olsztynie autorstwa dr. Witolda Gieszczyńskiego są na stronie:
 http://www.nspj.com.pl/klub-inteligencji-katolickiej.html

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
Zdjęcia cz. I:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/olsztyn2.html
Zdjecia cz. II:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/olsztyn3.html

16.11.2010


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html