KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

mgr inż. Wojciech Sala
mabit@pro.onet.pl

Internet narzędziem ewangelizacji? *

 • Świadectwo
 • Użytkownicy Internetu
 • Natura Kościoła - natura mediów
 • Stolica Apostolska
 • Kościół w Polsce
 • Biblia
 • Pielgrzymki
 • Prasa katolicka i serwisy www
 • Kongres
 • Media w Ruchach i Stowarzyszeniach Katolickich
 • Współczesne trendy w Internecie.
 • Jak poszerzać i ulepszać przekaz treści religijnych w mediach elektronicznych?
 • Przygoda z Internetem.
 • Zakończenie.
 • Przypisy.
 •  Świadectwo

  Na kręgu biblijnym pewna babcia złożyła takie świadectwo:
  "Mam akurat w rodzinie możność mówienia o tym, że kiedy dobrze czynisz, nagroda będzie przy końcu. Ale i w życiu swoim również doświadczysz tego szczęścia wewnętrznego. Bo jak nie doświadczysz miłości Jezusa, miłości, która jest rozkoszą, to nie będziesz dobrze czynił.
  A jak osiągnąć - pyta mnie wnuk - babciu powiedz mi jak mam osiagnąć takie szczęście wewnętrzne? Tak cieszy mnie komputer. Cieszy mnie to, co w tej chwili widzę, słyszę, cieszy mnie komórka. Jak się łączę, krzywdy nie robię, ale mam tak mało czasu. Ty mówisz jeszcze, żebym różaniec mówił?"

  Ks. dr Marcyński, specjalista z zakresu Internetu, na marcowym Kongresie poświęconym mediom 1) stwierdził, że dokumenty Kościoła mówią, iż grzechem byłoby niewykorzystanie mediów.

  Czy te dwa spojrzenia są sprzeczne ze sobą? A może da się wypracować ich kompatybilność?


  Użytkownicy Internetu

  Według najnowszych danych opublikowanych na stronie Internet World Stats 2) w Polsce z Internetu korzysta ok 30 % populacji, czyli prawie co trzecia osoba. Dla porównania w Świecie korzysta 17% a w Europie 39% populacji. Stanowi to 74% poziomu europejskiego i 177% średniej światowej. W Polsce pomiędzy rokiem 2000 a 2007 nastąpił trzykrotny wzrost liczby użytkowników przy dwukrotnym wzroście w Europie i na Świecie. Najbardziej rozwiniętym kontynentem jest Ameryka Północna, zaraz po tym Australia i Oceania, najsłabiej Afryka.
   
   
  Region Świata Populacja
  (2007 Est.)
  Użytkownicy Internetu,
  Ostatnie dane
  % Populacji
  ( Penetracja )
  Wzrost
  Użytkowników
  2000-2007
  ŚWIAT 6,574,666,417 1,114,274,426 16.9 % 208.7 %
  Europa 809,624,686 314,792,225 38.9 % 199.5 %
  Polska 38,109,499 11,400,000 29.9 % 307.1 %


  Natura Kościoła - natura Mediów

  W tej części odczytu odwołam się do wystapienia ks. dr Krzysztofa Marcyńskiego, wygłoszonego na Kongresie RiSK poświęconym mediom. Autor obronił na KULu doktorat na temat "Świat elektronicznych mediów w świetle teorii Mashala McLuhana, a przepowiadanie Słowa Bożego. Studium z zakresu środków społecznego przekazu."

  W sytuacji gigantycznego rozwoju mediów elektronicznych naturalnym wydają się pytania:

  Kościół z natury swojej jest związany z komunikowaniem.

  Czytamy w instrukcji pastoralnej na temat mediów "Communio et Progressio"3) z 1971 roku "Komunikacja to coś więcej niż samo tylko przekazywanie idei czy wyrażanie uczuć to przede wszystkim dawanie siebie z miłości. To jednoczenie. To communio, to wspólnota. Komunikacja i wspólnota znajdują się w sercu misji Kościoła. Kościół bez relacji osobowych, bez komunii nie jest w stanie wypełnić zadania głoszenia Ewangelii. Communio bowiem oznacza międzyludzkie relacje dzięki którym urzeczywistnia się Kościół. To w żywym spotkaniu, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych jest w Imię Moje tam jest Bóg."

  Doskonale w sposoby komunikowania się wpisały się media elektroniczne. Ich wynalezienie jest genialnym wyczuciem i poznaniem ludzkiej natury. Chociaż trzeba pamiętać, że media są zawsze sztucznym, technologicznym naśladowaniem ludzkiej natury, sztucznym przedłużeniem ludzkich zmysłów. Np. telewizja jest przedłużeniem ludzkiego oka, radio - ucha, a Internet, który łączy w sobie wszystkie dostępne media jest przedłużeniem całego systemu nerwowego człowieka. Takim przedłużeniem, które oplata całą kule ziemską. Świat stał się globalną wioską i w środku tej wioski jest miejsce dla Kościoła.

  Media zawdzięczają swą popularność temu, że technologicznie potęgują, przyspieszają i poszerzają możliwości ludzkiego komunikowania, poznawania i doświadczania.

  O tym mówi "Communio et Progressio", w którym czytamy "Wartość i poziom jakiegoś przekazu nie wypływa tylko z jego treści ani tylko z intencji przekazującego lecz także ze sposobów jego przekazywania, ze środków wyrazu i przekonywania. Dlatego istotna w życiu Kościoła, jego wspólnot i stowarzyszeń będzie wiedza i umiejętność doboru odpowiedniego medium do określonego działania".

  Kościół posługuje się mediami danej epoki.

  Kościół w swojej historii korzystał z wszystkich mediów jakie dawała cywilizacja na danym etapie rozwoju.

  Pierwotnie posługiwał się przede wszystkim słowem mówionym. Jezus nie napisał żadnego dzieła, żadnego listu, żadnej książki, ani jednego słowa. Ale pismo znał. Posługiwał się nim już jako dwunastoletni chłopiec w Świątyni Jerozolimskiej, potem wielokrotnie w synagogach.

  Gdy pisane ręcznie księgi były bardzo drogie, Kościół korzystał także z malowanego obrazu - "biblia pauperum". Później sięgnął po słowo drukowane. Pierwszą wydrukowaną książką Gutenberga była Biblia.

  Wynalazca radia, Marconi, instalował radio na Watykanie, dzięki czemu 12 lutego 1931 roku Pius XI wygłosił przez radio pierwsze orędzie do świata.

  Dzisiaj w erze multimediów, Kościół korzysta również z obrazu elektronicznego, z przekazu internetowego, z telefonii komórkowej.

  Ale w Kościele ciągle podstawowymi, konstytutywnymi kanałami komunikowania są sakramenty i głoszenie Słowa Bożego. Była debata o możliwości spowiedzi przez telefon, potem przez Internet. Takich możliwości nie ma. Do sakramentu potrzeba między innymi żywego spotkania. Takie żywe spotkanie jest miejscem obecności Ducha Świętego, miejscem jego oddychania.

  Drugorzędna rola mediów

  Media elektroniczne nie nadają się do przekazywania tego, co najważniejsze w Kościele, doświadczenia misterium.

  Jeśli tak jest to jaką rolę mają media do spełnienia w ewangelizacji, jakie jest ich zadanie w Kościele? Albowiem dokumenty mówią, że grzechem byłoby niewykorzystanie mediów. Ich miejsce, jak to nazwał ks. Marcyński, to drugorzędna i służebna rola, taka jak rola Jana Chrzciciela przygotowującego drogę Panu. Jest to rola pierwszej ewangelizacji, rola apologetyczna i informacyjna. Rola, której celem będzie oświetlanie przedpola wiary.

  Sposoby wykorzystania mediów w Kościele Pierwszą możliwością użycia elektronicznych mediów przez Kościół, jest wykorzystanie ich jako sposobu na "public relations" to znaczy na wzrost widzialności Kościoła na arenie społecznej oraz na prezentację wizerunku Kościoła, jego obrazu dla społeczeństwa.

  Dokument Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu zatytułowany "Kościół a Internet" 4) wylicza korzyści z Internetu dla Kościoła i stwierdza, że może on być wykorzystany jako natychmiastowy dostęp do ważnych zasobów religijnych: wspaniałych bibliotek i muzeów oraz miejsc kultu, dokumentów i nauczania Magisterium, pism Ojców i Doktorów Kościoła oraz duchowej mądrości wieków.

  Wieńcząc te wszystkie szczegółowe wypowiedzi możemy powiedzieć, że zadaniem mediów jest przede wszystkim jednoczyć ludzi więzami braterstwa, służyć prawdzie i wolności. Służyć ludzkiej wspólnocie i postępowi ludzkości i wykorzystać media do ewangelizacji.

  Jan Paweł II w orędziu o Internecie 5). Powiedział tak:
  "Internet dostarczając wiadomości i budząc zainteresowanie umożliwia pierwsze spotkanie z orędziem chrześcijańskim zwłaszcza młodym, dla których cyberprzestrzeń jest oknem na świat. Dlatego ważne jest aby wspólnota chrześcijańska umiała pomóc tym, którzy po raz pierwszy trafiają do niej przez Internet, przejść od świata wirtualnego do rzeczywistego świata wspólnoty chrześcijańskiej."
  "Jest więc oczywiste, że nawet jeśli nigdy nie da się zastąpić głębokiego doświadczenia Boga, które jest możliwe tylko dzięki liturgicznemu, sakramentalnemu życiu Kościoła to jednak Internet będzie mógł z pewnością zaproponować uzupełnienie i wsparcie zarówno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, w podtrzymywaniu nowych wierzących na drodze wiary którą rozpoczynają."

  Dobrodziejstwem mediów elektronicznych jest to, że zostają wykorzystane jako przedsionki wiary. Przegraną Kościoła będzie jeśli zatrzymają na sobie, zatrzymają na kontaktach medialnych staną się jakąś protezą i substytutem sakramentów, Słowa Bożego. Dlatego o ile media pomagają w realnym spotkaniu wspólnoty i do niej prowadzą o tyle spełniają swoją rolę w Kościele, która jest bardzo znacząca. O ile pomagają w korzystaniu z sakramentów o tyle spełniają swoją rolę ewangelizacyjną. Jeśli zatrzymują na sobie - przestają być pomocne a nawet więcej, mogą się stać zagrożeniem albowiem uderzają w sakramentalność i słowo Kościoła. Sakramenty i przepowiadanie Słowa Bożego są pierwszym i najdoskonalszym sposobem komunikowania Wspólnoty Kościoła tylko trzeba nam o nie się zatroszczyć.

  Po tych mądrych i pouczających wywodach o Internecie jako narzędziu ewangelizacji zwróćmy się ku temu co jest w sieci o Kościele.


  Stolica Apostolska

  Oficjalna strona WWW ma adres http://www.vatican.va 6)

  Strona zawiera Watykański Serwis Informacyjny w sześciu językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim. Niektóre dokumenty są jeszcze w innych językach. To jest obecnie przebogate źródło informacji o Kościele. Główne działy na stronie głównej: Archiwum Papieskie, Kuria Rzymska, Celebracje Liturgiczne, inne służby, serwis newsów, biblioteka źródłowa, święci i błogosławieni, rok liturgiczny, Państwo Watykańskie, Światowy Dzień Młodzieży, świętopietrze, Watykański Dom Wydawniczy, Muzea Watykańskie, Biblioteka Watykańska, Tajne Archiwa Watykańskie.


  Kościół w Polsce

  Przełomowym momentem dla Internetu w Kościele Polskim był rok 1998. Wówczas na 293 sesji plenarnej Episkopatu Polski, były omawiane zadgadnienia związane z wykorzystaniem Internetu jako narzędzia ewangelizacji. Biskupi zdecydowali o utworzeniu Centrum Internetowego Opoka dla Kościoła Katolickiego w Polsce. Szefem projektu został ks. Józef Kloch, wówczas wykładowca zastosowań informatyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Ks. dr Kloch od 2003 roku rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest nadal prezesem Fundacji "Opoka". Był gościem Kongresu RiSK.

  Dzisiaj www ma każda diecezja w Polsce. Kompletny katalog stron można znaleźć w "Opoce" 7)


  Biblia w internecie

  Sama obecność Biblii w internecie jest niezmiernie ważna, gdyż jest szansą spotkania człowieka poszukującego Boga z Jego Słowem. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu można spotkać na stronach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu 8). Do częstej lektury wygodniejszym będzie nabycie Pisma Świętego na dyskietkach lub krążku CD. Choć najpiękniejszym jest spotkanie przy stole z Pismem Świętym w Kręgu Biblijnym. Lecz czy każdy trafi do takiego Kręgu? Te formy nie muszą stać w opozycji, wprost przeciwnie, mogą się dobrze uzupełniać.


  Pielgrzymki do sanktuariów

  Nic nie zastąpi osobistej obecności w sanktuariach - Internet nie stanie się jej substytutem. Zanim wybierzemy się w pielgrzymkę możemy je poznać bardzo dokładnie poprzez internet. Poza tym osoby, które nie mogą uczestniczyć osobiście przez biedę, kalectwo czy chorobę, choć w ten sposób mogą poznać te miejsca.

  W Internecie są strony licznych sanktuariów. Oto niektóre z nich 9). Jest po polsku strona starożytnych katakumbach rzymskich z czasu pierwszych chrześcijan, sanktuarium w Fatimie i sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe w mieście Meksyk. Przed 10 laty natrafiłem na stronę tego sanktuarium. Adresy strony w ciągu lat się zmieniały, treść pozostała niemal nie zmieniona. Czytałem z rosnącym zainteresowaniem. Najpierw zachwyciły mnie metody - na przykład różaniec przy komputerze. W miarę lektury zaczęły mnie wciągać treści - przesłanie Matki Bożej w 1531 r. ogłoszone Indianinowi, Św. Juanowi Diego, kryjące tajemnice, które mogą być wyjaśnione dopiero w XX wieku. Imię: Gwadalupe, po hiszpańsku, czy Quatlasupe - Depcząca węża, w języku Indian. I zjawisko Purkinie-Samsona w namalowanych oczach Madonny. Informacje z tej strony zmieniły moje spojrzenie na Amerykę, na Indian. Przetłumaczyłem większą część strony.


  Strony prasy katolickiej i serwisów

  Dzisiaj media przenoszą się z przestrzeni tradycyjnej tzn. z form drukowanych, do wersji elektronicznych, przez coraz większą dostępność Internetu. Choć wydawana jest gazeta na papierze, to nie tylko ambicją, ale wręcz koniecznością staje się uruchamianie strony internetowej. Coraz częściej wydania internetowe zaczynają się odróżniać od wydań gazetowych. Rezygnując z wersji papierowej, wersja internetowa częściej będzie się ukazywała. Będzie miała nawet kilka wydań jednego dnia. Dzisiaj jak kupujemy gazetę rano w kiosku, to wiemy, że w ciągu dnia wiele rzeczy się zmieni. W Internecie można wydawać gazetę prawie na bieżąco.

  Przykładowe tytuły katolickie w sieci: "Droga", "Gość Niedzielny", "Nasz Dziennik", "Niedziela", "Tygodnik Powszechny", "Więź". 10)

  Katolickie serwisy www . "Amen" - zasoby internetowe ksiądza Wiesława Mroza, "Mateusz - Chrześcijański Serwis WWW", "Opoka" serwis Kościoła Katolickiego w Polsce, "Wiara" - portal utworzony przez "Gościa Niedzielnego" "Katolicka Agencja Informacyjna" 11)


  Kongres

  "Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka"

  W dniu 31 marca 2007 r. na Warszawskim Żoliborzu odbył się XIV Kongres Tematyczny "Media miejscem ewangelizacji i troski o człowieka". Był to ostatni kongres tematyczny w ramach III Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. W kongresie tematycznym wzięło udział ok. 100 przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

  Trzeci Kongres zaczął się w 2005 roku sesją inaugurującą. Trwa dwa lata. Przez ten czas trwa praca w 14 zespołach tematycznych. Oprócz pracy w zespołach tematycznych działa też kongresowy serwis internetowy www.kongresruchow.pl1). W serwisie jest zebrane kilkaset tytułów na temat ruchów świeckich i ich pracy. Warto do niego zajrzeć. Korzysta z niego kilkaset osób dziennie, co daje 12-15 tys. osób miesięcznie.


  Ruchy i Stowarzyszenia Katolickie

  Ruchy i stowarzyszenia katolickie nazywane są wiosną Kościoła. W Polsce uczestniczy w nich 2,5 mln osób. Niemal każdy ruch posiada stronę internetową. Na omawianym kongresie tematycznym 4 ruchy przedstawiły się od strony medialnej: Ruch Focolari, Katolickie Stowarzyszenia Filmowe, Ruch Światło - Życie, Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej.

  Ruch Focolari

  Ruch reprezentowała dr Lidia Obojska. Focolari wypracował zasady dotyczace komunikacji. Uważa, że komunikowanie jest bardzo istotne. To czego nie przekazujemy innym jest stracone. Jeżeli nie komunikujemy pomiędzy nami nie jesteśmy w stanie komunikować innym.

  Ruch posiada oficjalną stronę internetową połączoną z analogicznymi stronami tworzonymi w innych krajach. Jest też strona w języku polskim. 12)

  Katolickie Stowarzyszenia Filmowe

  Ruch reprezentował Zygmunt Gutowski.

  Stowarzyszenie jest organizatorem festiwali w Niepokalanowie i zatem na stronach Festiwalu są bogate informacje o Stowarzyszeniu13).

  Ruch Światło - Życie

  Ruch oazowy Światło - Życie przyczynił się do zachowania wiary kilku już pokoleń młodzieży w bardzo ciężkich czasach. Założyciel ruchu - Ksiądz Franciszek Blachnicki jest kandydatem na ołtarze.

  Ruch posiada rzecznika. Jest nim Krzysztof Jankowiak. Składał świadectwo na Kongresie RiSK poświęconym mediom.

  Dziś media oazowe to są czasopisma i strony internetowe. Jest diakonia komunikowania społecznego, która gromadzi osoby zajmujące się mediami w ramach Ruchu Światło Życie, prowadzi rekolekcje, specjalistyczną formację.

  Ruch ma serwisy internetowe w dużych ilościach. W sumie jest ponad 20 stron o charakterze ogólnopolskim całego ruchu i poszczególnych jego gałęzi, strony diecezjalne, strony parafialne i poszcególnych członków. Serwis jest aktualizowany 25 do 30 razy w miesiącu, czyli prawie codziennie.14)

  Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej

  Jedną z form współpracy jest założony przed siedmioma laty serwis internetowy Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej. Na stronie Porozumienia Pod tym adresem można znaleźć informacje o pracy Klubów i wszystkie adresy Klubów 15)

  Warto wskazać jeszcze na inne Ruchy

  Międzynarodowy Ruch "Wiara i Światło"

  "Wiara i Światło" powstała z wiary, że każda z osób upośledzonych umysłowo jest w pełni osobą, z wszystkimi prawami istoty ludzkiej: przede wszystkim z prawem bycia kochaną, uznawaną i poważaną ze względu na samą siebie i w wyborach, które podejmuje.

  W 2003 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie "Wiara i Światło" skupiało 1464 wspólnoty działające w 76 państwach w ramach 6-ciu kontynentów, 15-tu stref. Jedną ze stref jest strefa polska. 16)

  Ekumeniczna Wspólnota Taize

  Wspólnota ma własny serwer we Francji. Stronę, którą można oglądać w wielu językach, także polskim i japońskim. Zawiera m. in. Godziny Janowe - refleksję biblijną proponowaną przez braci z Taize. Można posłuchać głosu dzwonów i przepięknych chorałów. 17)


  Współczesne trendy w Internecie

  Ks. dr Józef Kloch podkreślił bardzo dużą wagę stron internetowych w dzisiejszej ewangelizacji, komunikowaniu się. Pokazał też dwa bardzo mocne trendy w Internecie: tworzenie społeczności oraz multimedialność.

  Przestały wystarczać już wiadomości i artykuły umieszczone na stronach. Coraz częściej wykorzystywane są środki do kontaktu z drugim człowiekiem poprzez Internet - czat, forum, skype (usługa wideokonferencji). Tą drogą mogą też rozprzestrzeniać się treści religijne. I np. na skype spotyka się 30 do 50 osób by odmawiać różaniec.

  Tym, którzy spotkali się wirtualnie w Internecie, często to nie wystarcza. Dążą do spotkań osobistych. Są nawet organizowane zjazdy internautów, którzy gromadzą się również wokół ołtarza. Powstaje autentyczna społeczność. Ten trend zaznacza się obecnie bardzo mocno przede wszystkim w mediach związanych z Internetem.

  Serwis www.wiara.pl jest bardzo dobrym przykładem tworzenia społeczności internetowej wokół strony internetowej.

  Drugi nurt niezwykle mocny - multimedialność, technika video. To jest ogromne wyzwanie dla nas tworzących strony internetowe i dla Kościoła. Redakcja Programów Katolickich, jako jedna z pierwszych redakcji w Telewizji Polskiej zbudowała swoją stronę internetową i skorzystała z usługi video. Całe programy między Niebem a Ziemią znalazły się na stronie itvp.pl. Warto ten adres zanotować. Umieszczając całe programy telewizja chce przyzwyczajać telewidzów do tego, że Internet już niedługo wchłonie telewizję. Telewizja będzie na życzenie. Nie ramówka będzie określać, co będę ogladać w danym czasie ale sam będę mógł wybrać: program, film, wiadomości, bo będą w Internecie.

  Opoka od samego początku była multimedialna - można było słuchać. I już 8 lat temu, badając statystyki oglądalności, okazało się, że największym powodzeniem cieszyły się programy radiowe Radia Watykańskiego przygotowywane, zredagowane, pocięte, ułożone w cykle przez "Opokę". To były kapitalne wywiady i są do dziś. Szalenie ciekawe, przeprowadzane przez Radio Watykańskie, najciekawsze nazwiska z całego świata.

  To potwierdza ten trend, który jest dzisiaj. Ludzie chcą nie tylko czytać, ale słuchać i oglądać. Całe programy telewizyjne mogą być dzisiaj ściągnięte na nasz komputer.

  Zatem dwa wyzwania. Tworzenie społeczności internetowej wokół dużej strony, mocna organizacja. Drugie wyzwanie to multimedialność - video w sieci

  Dzisiaj ludzie chcą też słuchać i oglądać. Również o wierze.


  Jak poszerzać i ulepszać przekaz treści religijnych w mediach elektronicznych?

  W panelu wzięli udział: ks. Kazimierz Sowa jako moderator, Bogdan Sadowski (TVP), Ewa Czaczkowska ("Rzeczpospolita"), Jolanta Kociszewska (portal "Wiara"), Maciej Łętowski (IAR)

  Portal "Wiara" utworzony przez "Gościa Niedzielnego" ma charakter informacyjny, ale zarazem jest bardzo uniwersalny w swoim przekazie. Jest chyba jedynym miejscem w polskim Internecie, gdzie możemy dowiedzieć się z kalendarza o różnych wydarzeniach w siostrzanych Kościołach, daje informacje, katechezy, pogłębione opracowania. Nie stroni od komentarza.
  Portal powstał 5 lat temu i w zamierzeniu nie miał zawierać tekstów informacyjnych lecz tylko ewangelizacyjne. Ale już na pierwszym zlocie pojawił się dział info, bo użytkownicy tego oczekiwali. "Wiara" od początku była płaszczyzną spotkania. To, czym jest "Wiara" stało się w głównej mierze za przyczyną internautów, którzy portal tworzyli dla siebie.

  Przykładem drogi użytkownika portalu jest sama Jolanta Kociszewska. Jest z Warszawy. Z "Gościem Niedzielnym" nie miała wcześniej kontaktu. Cztery lata temu, pojawiła się na czacie. Potem zajęła się forum, potem weszła w dalszą działalność. Zaczęła robić to, co ją interesowało i co uznała, że jest warte zrobienia dla siebie i dla innych. Obecnie prowadzi m.in. serwis "Praca".

  Kolejne serwisy w portalu powstawały w podobny sposób. Ktoś szukał informacji w Internecie i nie mógł znaleźć, albo znalazł z trudnością. Postanowił umieścić w jednym miejscu, by była dostępna. Serwisy: "Powołanie", "Nauka", "Praca" wyszły z inicjatywy użytkowników.

  Najbardziej podstawowe założenie: portal jako miejsce spotkania. Większość tworzących portal, wyszła z czatu wyszła z forum. Spotkali się, zaczęli rozmawiać, chcieli zrobić coś dobrego. I to jest droga. Nie to jest ważne, żeby wiele osób wchodziło na czat. Jeżeli przyjdzie 20 osób, które są zainteresowane, to dla tych osób warto prowadzić rozmowę. Internet jest miejscem, w którym przestrzeni jest bardzo dużo.

  Patrząc przez pryzmat doświadczenia portalu "Wiara" informacja jest konieczna. Uzytkownicy w dużej mierze szukają najpierw informacji, potem opinii, to znaczy informacji już przetworzonej. Najlepiej gdy jest kilka różnych opinii, żeby można było wyrobić sobie zdanie.

  Jeśli chodzi o ewangelizację, to mnóstwo ludzi szuka jej w tym samym miejscu, bo "Wiara" działa jako portal gazety katolickiej. Na początku to miał być portal ekumeniczny. To, że stał się portalem katolickim wyszło z zapotrzebowania ludzi. Jest zapotrzebowanie również na teksty służące formacji, rozwojowi duchowemu.

  Internauci wchodząc na stronę Wiara.pl szukają informacji. Bo to, co współczesne media, Internet, zaczyna odróżniać od tradycyjnych, to fakt, że stały się pierwszym źródłem informacji. Gazety przegrywają w tym wyścigu.

  Dziennikarze bardzo sobie cenią portal "Wiara", dzięki niemu mają też informacje.

  Dzięki Internetowi można pokazać, że w Kościele jest uprawniona różnorodność: różna duchowość, różny sposób myślenia. Jest pewna część stała, ale w Kościele różnimy się bardzo. Jeżeli można pokazać, 15, 20, czy 50 ruchów o różnej duchowości, o innym stylu życia, innym charyzmacie, to widać nie tylko bogactwo Kościoła, ale można znaleźć dla siebie miejsce w wybranej wspólnocie.


  Przygoda z Internetem

  Zanim przejdziemy do zakończenia chciałbym Państwu opowiedzieć o przygodzie, którą z Internetem przeżywam, o punktach styczności ewangelizacji z moimi kompetencjami zawodowymi i społecznymi.

  Po pierwsze ewangelizacja to też jest nauczanie, a ja jestem nauczycielem od 16 lat. W pracy z młodzieżą niemal od początku używam Internetu do wspomagania procesu dydaktycznego: skrypty internetowe, dokumentacja technologiczna, plany pracy, testy, wspólne żeglowanie w sieci w poszukiwaniu informacji o najnowszych urządzeniach techniki komputerowej, krytyczna ocena materiałów znalezionych w sieci, wspólnie tworzony podręcznik elektroniczny. Swoje doświadczenie w szkole konfrontuję z innymi poprzez czynny udział w sympozjach "Komputer w procesie edukacyjnym" organizowanych przez krakowską Akademię Pedagogiczną. U ubiegłym roku uczestniczyłem w kursie e-Teacher (nauczyciel elektroniczny) organizowanym przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytet Londyński i uniwersytet w Tartu w Estonii. Z tych spotkań powstają publikacje.

  Drugi punkt styczności to ruchy i stowarzyszenia katolickie. Jestem członkiem Klubów Inteligenci Katolickiej od ich założenia na początku lat 80 ubiegłego wieku. W ruchu klubowym propaguję Internet jako narzędzie ewangelizacji poprzez odczyty na spotkaniach w Klubie, w tygodniach kultury chrześcijańskiej, na spotkaniach prezesów w ramach Porozumienia KIK w Polsce. Założyłem stronę KIK-u w Chrzanowie, prowadzę serwis Porozumienia KIK, współredaguję stronę www Kongresu RiSK poświęconą mediom. Mówię o tym, by zaprosić państwa do współpracy.

  Wybrane strony autora 18).


  Zakończenie

  Jednym z możliwych rozwiązań problemu postawionego na początku odczytu (w rozmowie z babcią) może być następujący dialog: Dziękuję!


  Przypisy

  1. III Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
  2. Internet World Stats. Usage and Population statistics http://www.internetworldstats.com/stats.htm
  3. Instrukacja Duszpasterska o środkach społecznego przekazu "Communio et Progressio" www.kns.gower.pl/stolica/communio.htm
  4. "Kościół a Internet" dokument Papieskiej Rady ds. Społecznego Przekazu. 22 luty 2002r. www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/kosciol_internet_22022002.html
  5. Internet nowym forum dla głoszenia Ewangelii - orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu ekai.pl/serwis/?MID=1520
  6. Oficjalna strona Stolicy Apostolskiej www.vatican.va, a na niej m.in. Jan Paweł II www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index.htm
  7. Katalog stron diecezji w Polsce na stronach "Opoki" www.opoka.org.pl/struktury_kosciola/index.html
  8. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu na stronach Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu www.biblia.pl
  9. Sanktuaria
  10. Przykładowe strony katolickich czasopism
  11. Przykładowe serwisy www.
  12. Strony Ruchu Focolari
  13. Katolickie stowarzyszenie Filmowe jest na stronach Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie, którego jest organizatorem http://www.festiwalniepokalanow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=50 .
  14. Wybrane Strony Ruchu Światło Życie
  15. Strona Porozumienia KIK porozumienie.kik.opoka.org.pl.
  16. Strefa Polska Ruchu "Światło - Wiara" www.michael.swiebodzin.pl/wis/spl/index_IE5_5.html.
  17. Wspólnota Ekumeniczna w Taize www.taize.fr, strona w języku polskim:
  18. Wybrane strony autora lub redagowane przez autora.
  19. Przeglądarka internetowa Google www.google.pl/
  20. Parafia Internetowa - Parafia Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu http://www.parafia-internetowa.pl


  Wojciech Sala 2007


  * Odczyt wygłoszony w dniu 16 maja 2007 r. w sekcji terenowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach, parafia Matki Boskiej Piekarskiej, Katowice Osiedle Tysiąclecia (Górne).  Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach

  Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: awini@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html