Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

Jubileusz 25-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie oraz Jesienne spotkanie Prezesów i Przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej (13-14.10.2012)

Klub Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Obchody zainaugurowane zostały podczas mszy św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 2-go czerwca. W swej homilii główny celebrans Abp. Wacław Depo, który przed objęciem funkcji metropolity częstochowskiego był ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, bardzo serdecznie podziękował Klubowi lubaczowskiemu za jego służbę Kościołowi i społeczności lokalnej. W czasie pielgrzymki na Jasną Górę członkowie lubaczowskiego KIK-u pełnili funkcję lektorów czytań mszalnych, przygotowali i odczytali modlitwę wiernych, a także - w godzinach popołudniowych - poprowadzili Drogę Krzyżową, podczas której odczytali przygotowane przez siebie rozważania.

Drugą część obchodów jubileuszu KIK-u w Lubaczowie zaplanowano na październik. Program ten i zaproszenie do udziału w obchodach przedstawił prezes Klubu p. Jerzy Czekalski podczas spotkania czerwcowego prezesów w redakcji tygodnika NIEDZIELA. Program ten zawierał kilka istotnych elementów: spotkania z okazji Jubileuszu, odrębne spotkanie prezesów lub przedstawicieli Klubów, uroczystości związane z obchodzonym właśnie Dniem Papieskim i program o charakterze religijno-turystycznym. I właśnie cały ten program był konsekwentnie realizowany.

Do Lubaczowa przyjechało około 20 przedstawicieli z dziewięciu Klubów z całej Polski: Szczecina, Zielonej Góry, Katowic, Krakowa, Warszawy, Olsztyna, Mielca, Przemyśla i Częstochowy.

Program wycieczkowy obejmował zwiedzanie perły Roztocza, grekokatolickiej cerkwi obronnej z XVI wieku w Radrużu, zwiedzanie i modlitwę w miejscu objawienia Matki Boskiej trójce pasterzy w Nowinach Horynieckich 12 czerwca 1636 r. oraz zwiedzanie Centrum Rehabilitacji KRUS w Horyńcu Zdroju. Bardzo ciekawym punktem programu było zwiedzanie przez przedstawicieli Klubów - wspólnie z obecnym biskupem zamojsko-lubaczowskim Marianem Rojkiem - Muzeum Kresów w Lubaczowie. O eksponatach interesująco opowiadał dyrektor Muzeum mgr Stanisław Makara. Goście KIK-u w Lubaczowie zeszli także do krypty w podziemiach konkatedry bł. Jakuba Strzemię, gdzie spoczywają doczesne szczątki biskupów lwowskich - administratorów apostolskich w Lubaczowie, a także kardynała Władysława Rubina, sekretarza Synodu Biskupów w latach 1967-1979, a następnie prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich.

Głównymi akcentami ściśle religijnymi spotkania w Lubaczowie był Różaniec odmawiany podczas procesji wokół sanktuarium Matki Bożej Łaskawej z figurą MB Fatimskiej z rozważaniami prowadzonymi przez przedstawicieli Klubów oraz Msza św. w sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Łaskawej rekoronowanym przez Jana Pawła II w roku 1983 na Jasnej Górze.

Podczas spotkania prezesów i przedstawicieli Klubów w sobotnie popołudnie 13 października, które prowadził Antoni Winiarski, aktualny przewodniczący Porozumienia Klubów omawiane były sprawy następujące:
- Kluby dzisiaj - informacje o liczbie Klubów, sekcji i oddziałów oraz liczbie członków.
- Dzień Papieski 2012.
- Wiosenne spotkanie Rady Porozumienia lub Klubów (propozycja takiego spotkania została zgłoszona podczas spotkania Prezesów Klubów w Częstochowie w dniu 2 czerwca 2012 roku).
- Udział Klubów w ważnych wydarzeniach Kościoła - Rok Wiary, Nowa Ewangelizacja, Jubileusz rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II.
- Sprawy różne.

Z wypowiedzi obecnych na spotkaniu przedstawicieli 10 KIK-ów wynika, że poza Klubami w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Częstochowie pozostałe (reprezentowane na spotkaniu) KIK-i liczą po około 30-40 członków. Działalność poszczególnych Klubów jest i zróżnicowana. Elementem wspólnym są cykliczne spotkania, podczas których zaproszeni prelegenci wygłaszają odczyty głównie na tematy społeczne, formacyjne i religijne/biblijne. Kluby organizują pielgrzymki i wycieczki zarówno po Polsce, jak i za granicą, do miejsc Pamięci Narodowej (Przemyśl), Tygodnie/Dni Kultury Chrześcijańskiej, obozy dla dzieci i młodzieży (Warszawa), wydają periodyki (Katowice, Kraków, Lubaczów, Warszawa), rozwijają kontakty międzynarodowe. Kluby uczestniczą w uroczystościach religijnych współpracując z lokalnym biskupem, bądź proboszczem. Niektóre Kluby współpracują z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi włączając się do różnych akcji społecznych, lub obywatelskich.

Sekretarz Rady Porozumienia przedstawił udział Klubów w tegorocznym Dniu Papieskim. W zasadzie wszystkie Kluby współorganizują, lub współuczestniczą w różnych formach aktywności związanej z dniem Papieskim. Są to spotkania odczytowe, pielgrzymki, konkursy, koncerty, wieczory poezji, imprezy plenerowe. Niestety, udział KIK-ów w zbiórce ulicznej jest zaledwie symboliczny. Stanisław Latek poinformował też zebranych o programie obchodów centralnych Dnia Papieskiego oraz o działalności i osiągnięciach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Paweł Broszkowski poinformował zebranych, że władze KIK-u warszawskiego wyraziły zgodę na pełnienie roli gospodarza konferencji na temat obecnej sytuacji Klubów i ich planów na przyszłość. Przypomniano ustalenie ze spotkania w Częstochowie, które zakłada, że przedstawiony Klubom dokument warszawskiego KIK-u "Misja i etos KIK-u" stanie się przedmiotem debat i dyskusji w poszczególnych Klubach, a wiosną przyszłego roku można będzie zorganizować konferencję podsumowującą te dyskusje.

Na spotkaniu w Lubaczowie postulowano, aby powołać komitet organizacyjny wiosennego spotkania oraz zespół programowy, który zaproponuje szczegółowy program merytoryczny. Trzeba też, jak najszybciej, określić datę i miejsce spotkania. W dyskusji proponowano także różne koncepcje dotyczące uczestników i logistyki spotkania: udział wyłącznie przedstawicieli Klubów, zaproszenie prelegentów z zewnątrz, spotkanie jednodniowe, spotkanie z noclegiem w okolicach Warszawy - i inne pomysły. Dalsze prace przygotowawcze w gronie współprzewodniczących i sekretarza będą prowadzone drogą mailową.

Kluby już uczestniczą, lub wkrótce będą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach Kościoła. Właśnie w dniu spotkania Prezesów w Toruniu zakończyła się międzynarodowa konferencja na temat "Wiosna Kościoła - Sobór Watykański II". Także inne Kluby (Mielec, Kraków, Warszawa, Olsztyn, Częstochowa, Zielona Góra) podejmują różnorodne inicjatywy i zadania wpisujące się tematycznie w Rok Wiary i Nową Ewangelizację. Będą one dotyczyć przypominania dokumentów Soborowych, lektury i refleksji na temat zapisów Katechizmu Kościoła Katolickiego, zapoznawania się z listem apostolskim Benedykta XVI "Porta Fidei" i dokumentami Synodu Biskupów poświęconemu nowej ewangelizacji.

W sprawach różnych zaproponowano, aby z okazji Roku Wiary i spotkania członków ruchów kościelnych z Papieżem w dniu 18 maja 2013 roku rozważyć zorganizowanie pielgrzymki KIK-ów do Rzymu.

Do Jubileuszu KIK-u Lubaczowskiego nawiązywano wielokrotnie. Przede wszystkim podczas spotkania/uroczystej kolacji z udziałem członków tego Klubu, przedstawicieli siostrzanych Klubów z całej Polski, przedstawicieli władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych z Klubem w Lubaczowie organizacji. Składano życzenia, wręczano upominki, dziękowano Klubowi za 25 lat owocnej działalności. W uroczystym liście od Klubu warszawskiego znalazły się słowa: "Życzymy Wam, aby każde następne dwudziestopięciolecie, tak jak to mijające, świadczyło jasno i jednoznacznie o naszym - KIK-owskim - powołaniu do świeckiego, obywatelskiego, ekumenicznego i publicznego zaangażowania się dla dobra wspólnego, dialogu i poświęcenia na rzecz bliźnich w oparciu o dobrze rozpoznane prawdy Ewangelii". Podczas tego wieczoru była wspaniała atmosfera niemal rodzinnej bliskości wzmocniona wspólnie śpiewanymi pieśniami i piosenkami.

Również podczas niedzielnej Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka, inaugurującej XXVI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i XII Dzień Papieski dziękowano Bogu za 25 lat działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie. Tytuł TKCh - "Rodzina fundamentem Kościoła" nawiązywał do hasła Dnia Papieskiego - "Jan Paweł II - papież rodziny".

Jubilatowi poświęcony był także uroczysty koncert w konkatedrze pod tytułem POKOLENIA, w którym, obok orkiestry symfonicznej, wystąpiły dzieci członków Klubu Inteligencji Katolickiej w Lubaczowie.

Wieczorne uroczystości poświęcone były już wyłącznie tematowi dnia, czyli Dniowi Papieskiemu. Program tych uroczystości obejmował:
Apel papieski na stadionie, przy Krzyżu i obelisku upamiętniającym pobyt Błogosławionego Jana Pawła II w Lubaczowie, 2-3.06.1991 r. Rozważania oparte o nauczanie Jana Pawła II - czytają członkowie rodzin. Złożenie pod obeliskiem wiązanek kwiatów przez delegacje władz samorządowych, Klubów Inteligencji Katolickiej i mieszkańców.
Przemarsz drogą papieską do konkatedry, przy dźwiękach Orkiestry Dętej Lubaczowa. Apel Jasnogórski w Sanktuarium przed obrazem Matki Bożej Łaskawej.
Przemarsz pod pomnik błogosławionego Jana Pawła II, przy kościele św. Karola Boromeusza. Modlitwa do błogosławionego Jana Pawła II. Złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy. O godz. 21.37 chwila modlitewnej ciszy.

W uroczystościach Dnia Papieskiego oprócz mieszkańców Lubaczowa uczestniczyli ci przedstawiciele KIK-ów, którym czas i obowiązki pozwoliły na pozostanie w tym gościnnym mieście do poniedziałku, 15 października.

Opracował: Stanisław Latek

Informacje Rady Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html