KIKKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego

 KRONIKI  od 1998 r.
                                              KRONIKA

                                         ***** 2018 *****14.04.2018. Konferencja "Parafia wspólnotą wspólnot"
* Ks. dr hab. Bogdan Biela - WTL UŚ
* Ks. prał. Józef Szklorz - proboszcz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
* Magdalena Kudełka-Lwowska i Anna Cygan - Parafialne Komórki Ewangelizacyjne, par. NSPJ, Katowice-Koszutka
* Dyskusja.
Nowy Dom Katechetyczny Parafii Mariackiej, Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, Sala nr 12, I p.


7.04.2018. Pielgrzymka do Krakowa: Centrum Jana Pawła II i Bazylika Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Organizator Jan Mikos.


7.04.2018. Walne Zebranie Delegatów Sprawozdawczo-Wyborcze
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Godz. 10.00 Msza św. w kaplicy Nowego Domu Katechetycznego parafii Mariackiej w Katowicach
Godz. 11.00 Rozpoczęcie zebrania (I termin), godz. 11.30 (II termin) w siedzibie KIK.

Walne Zebranie Dlegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach wybrało nowe władze KIK na XV kadencję oraz przyznało ks. proboszczowi Zygmuntowi Klimowi (parafia św. Anny w Katowicach-Janowie) godność Członka  Honorowego Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.

Władze Klubu. XIV kadencja: 2015-2018
Zarząd
Prezes Andrzej Dawidowski.
Wiceprezesi: Danuta Sobczyk i dr hab. inż. Stanisław Waluś.
Sekretarz: Robert Prorok.
Skarbnik: Małgorzata Piechoczek.
Członkowie Zarządu: Andrzej Lesiewicz, Rajmund Rał, Wojciech Sala, dr Antoni Winiarski.

Komisja Rewizyjna: Stefan Kalisz, dr inż. Wojciech Pillich i Karol Trzoński (przewodniczący).

Przewodniczący Rady Programowej Klubu: prof. dr hab. Maciej Sablik.

Kapelan Klubu: ks. prof. dr hab. Józef Kozyra.

Do Komisji Wnioskowej wpłynęły 2 wnioski.

1. Wniosek o przesłanie informacji o działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach do katowickich parafii.
Wnioskodawca: Krystyna Partuś

Zobowiązuje się  nowo wybrany Zarząd Klubu do wysłania do katowickich parafii informacji o spotkaniach i dyżurach w Klubie Inteligencji Katolickiej w Katowicach z prośbą o zamieszczenie w ogłoszeniach parafialnych.

2. Wniosek o wydanie książki o Andrzeju Szyi.
Wnioskodawca: Wojciech Sala

Zobowiązuje się Zarząd Klubu do wszczęcia prac nad wydaniem książki o Andrzeju Szyi, członku Klubu, zmarłym tragicznie w 1983 roku.

Oba wnioski zostały przyjęte przez delegatów i skierowane do realizacji przez Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach.21.03.2018. Ks. Kazimierz Wolsza "Ku jedności przeciwieństw, życie i myśl Ericha Przywary SJ (1889-1972)"
Sekcja KIK w GLIWICACH
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Nieszpory, Msza św., prelekcja.


21.03.2018. Ks. Janusz Iwańczuk: "Otworzyć się na dar mądrości"
Sekcja KIK w ZABRZU
Msza św. o nawrócenie wrogów Kościoła za wstawiennictwem św. Maksymiliana Marii Kolbe. Kościół pw. św. Anny w Zabrzu. Spotkanie w Domu Parafialnym.


21.03.2018. Prof. dr hab. Jan Kisiel "Promieniowanie i promieniotwórczość wokół nas"
Sekcja NAUKA-WIARA
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


15.03.2018. Ks. J.oachim Konkol "Rozważanie Modlitwy Pańskiej"
Sekcja KIK KATOWICE TYSIĄCLECIE DOLNE
Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.


14.03.2018. O. Włodzimierz Zatorski "Największa jest miłość, komentarz do 13 rozdziału 1 Listu do Koryntian"
Sekcja KIK w GLIWICACH
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Nieszpory, Msza św., prelekcja.


07.03.2018. Ks. Sebastian Marecki "Rozmowy Franciszka z Dominikiem Woltonem"
Sekcja KIK w GLIWICACH
Kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. Nieszpory, Msza św., prelekcja.


7.03.2018 Środa. "Życie z Bożej Opatrzności - Wspólnota Kapucynów na Załężu"
Sekcja KIK w ZABRZU
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym. Kościół pw. św. Anny w Zabrzu. Spotkanie w Domu Parafialnym.


21.02.2018. Ojciec dr Teodor Jochem: "Czy Kościół katolicki dopuszcza karę śmierci?"
Sekcja NAUKA-WIARA
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12.


2.02.2018. Finisaż wystawy "Kiedy Katowice były Stalinogrodem... 1953–1956"
Katowice, Galeria Miasta Ogrodów (pl. Sejmu Śląskiego 2). IPN, 20.12.2017 - 4.02.2018.


24.01.2018. Spotkanie z Grzegorzem Chudy - malarzem i nie tylko.
Sekcja KIK KATOWICE-JANÓW. Dom Katechetyczny parafii św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu, pl. Wyzwolenia 21.


17.01.2018.
Sekcja KIK w ZABRZU. Msza św. w kościele pw. Św. Anny. Poświąteczne spotkanie członków i sympatyków KIK w Domu Parafialnym. Gość: Marek Szołtysek - autor książek o Śląsku, m.in. "Słownika gwary śląskiej" - przedstawił temat Kuchnia Matki Boskiej.


17.01.2018. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk "Wiara, doświadczenie, wiedza - uwagi o kłopotach Kościoła z rozumem"
Sekcja NAUKA-WIARA
Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ul. Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.


9.01.2018. SPOTKANIE OPŁATKOWE
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach z Księdzem Biskupem Adamem Wodarczykiem
Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2
Program spotkania:
- godz. 17.00, Msza św. w kaplicy
- godz. 18.00, spotkanie w Sali Jana Pawła II


Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Pielgrzymki Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.plhttp://prac.us.edu.pl/~awini/index.html