Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 

Klasztor Chor Wirap, Armenia.
25.09.2016. Fot. Antoni Winiarski
Alleluja

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was pokojem i radością,
obdarza zdrowiem 
i prowadzi ku szczęściu wiecznemu.

Zarząd 
Klubu Inteligencji Katolickiej 
w Katowicach 
1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 
Jak przekazać, jak jest wykorzystany: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/1-procent.html

Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej  na Jasną Górę 18 listopada 2017 r.

* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - OPP. NEW za 2017 rok
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też 
Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach

 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dardlakik.doc
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2016 roku. 
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2016 do 30 kwietnia 2017 r. Sposób odliczania darowizn podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za rok 2017.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … - dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny. 
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13, 
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy: 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 
nr rachunku odbiorcy: 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek
...
Metropolitalne Święto Rodziny
Informacja - plakat:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/msr-2017.pdf
O MŚR:  http://www.swieto-rodziny.pl/

*******
Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach
Niedziela 11 czerwca 2017 r.
Czas na Rodzinę!

Msza św 10.30: Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach
Start 11.45:  Plac przed Katedrą Chrystusa Króla w Katowicach
Finał - Piknik Rodzinny: Park Kościuszki w Katowicach - Łąka Koncertowa
 http://marsz.org/miasto/katowice/

*******
Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych na wschodzie Polski
11 - 17 września 2017
Kapelan: Ks. prof. Józef Kozyra
Pilot: dr Antoni Winiarski
Program:
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html (Antoni Winiarski)

NAJNOWSZY  BIULETYN  KIK (pdf)

.
NEW Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 304 (16.04.2017)
Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 303 (13.03.2017)

PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

.
Najbliższe spotkanie Sekcji Wiedzy Religijnej - Krąg Biblijny w środę 14 czerwca 2017 o godz. 17 w siedzibie KIK.
Prowadzi ks. dr hab Józef Kozyra. Temat: Apokalipsa św. Jana.

21.06.2017 godz. 18.00. Środa. 
Ks. dr Marek Spyra; "Św. Brat Albert" 
SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.

*******
Program KIK w maju 2017 r.

 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pr1705.doc

05.05.2017 godz. 19.00. Piątek.
Msza św. pierwszopiątkowa w intencji członków Sekcji Gliwickiej KIK. 
Kościół Akademicki (krypta Katedry), Katowice, ulica Jordana

10.05.2017. Środa.
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY - APOKALIPSA ŚW. JANA. Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK. 
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13

10.05.2017. Środa.
Tadeusz  Pustelny - "Cząstki fundamentalne w modelu standardowym"
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

10.05.2017 godz. 19.30. Środa.
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Józef Więcek. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE GÓRNE, Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.

13.05.2017 godz. 17.00. Środa.
Spotkanie poświęcone 100 rocznicy objawień Fatimskich. W ramach spotkania Msza św o godz. 18.00  ku czci Matki Boskiej Fatimskiej, różaniec Fatimski i procesja ze świecami. 
SEKCJA KIK KATOWICE-JANÓW, Dom Katechetyczny Parafii św. Anny w Katowicach-Janowie.

17.05.2017 godz. 18.00. Środa 
Dr hab. Roman Wrzalik - "Małe, mniejsze, najmniejsze - czy można je zobaczyć?" 
SEKCJA NAUKA-WIARA,Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.
Dr hab. Roman Wrzalik jest fizykiem, pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego naukowe zainteresowania i równocześnie pasja to fizyka atomowa oraz spektroskopia molekularna. 

17.05.2017. Środa.
O. Włodzimierz Zatorski OSB - "Wdzięczność" 
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

18.05.2017 godz. 18.45. Czwartek.
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Joachim Konkol. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

21.05.2017 - Niedziela
PIELGRZYMKA RODZIN DO MATKI BOŻEJ BOGUCKIEJ
W RAMACH METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY
KIK W KATOWICACH, ZWIĄZEK GÓRNOŚLĄSKI I STOW. RODZIN KATOLICKICH ARCH. KATOWICKIEJ

godz. 15.30 Wyjście sprzed kościoła Mariackiego w Katowicach 
godz. 17.00 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej 
Po Mszy św. spotkanie uczestników pielgrzymki.

24.05.2017. Środa.
Barbara Zięblińska - "Demokracja w katolickiej nauce społecznej"
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

24.05.2017 godz. 18.45. Środa.
Film "FATIMA" 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. 

31.05.2017. Środa.
Ks. Franciszek Koenig - "O instrumentach w gliwickich kościołach"
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

ZAPRASZAMY PONADTO:

Wtorek 9 maja 2017 r. godz. 17.00. 
Antoni Winiarski: "Armenia - starożytne cywilizacje, klasztory i dzika przyroda" 
Kopalnia Kultury. Czeladź, ul. Stanisława Trznadla 1 
W Armenii leżącej u stóp góry Ararat zachowały się pamiątki po starożytnych cywilizacjach: królestwie Urartu, Imperium Perskim, Cesarstwie Rzymskim. Armenia jest pierwszym krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową. Dzika przyroda, pięknie położone klasztory, głęboko wcięte doliny rzek i błękitne Jezioro Sewan zachęcają do zobaczenia Armenii. 

Środa 31 maja 2017 r. godz. 16.00. 
Antoni Winiarski: "Dlaczego Wyspy Owcze nazywane są <<Wyspami Być Może>>?" 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Aula im. Prof. Andrzeja Pawlikowskiego, Instytutu Fizyki UŚ. Katowice, ul. Uniwersytecka 4. 
Położone na Atlantyku Wyspy Owcze oferują turystom wiele atrakcji: wirujący wodospad, czarną plażę, Olbrzyma i Wiedźmę zamienionych w skały, klify sięgające 745 m wysokości, wyspę na której mieszka 10 osób i pół miliona ptaków, katedrę, do której wpływa się łodzią, boisko piłkarskie wykute w skale i oczywiście owce, które zawsze mają pierwszeństwo na drodze. Respekt wzbudza 313-metrowy Palec Wiedźmy. Soczysta zieleń łąk czyni te wyspy wyjątkowymi. Nie dziwi więc zajęcie pierwszego miejsca w konkursie "National Geographic Traveller" na najpiękniejsze wyspy na świecie.

*******
 Apel o wolne niedziele (pdf)
Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie zakazu handlowania we wszystkie niedziele i święta

Katowice,  1 kwietnia 2017 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga się od Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we wszystkie niedziele i święta.

Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego. 

Zmuszanie pracowników handlu do pracy w niedziele i święta jest sprzeczne 
z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym napisano "każdy człowiek ma prawo do wypoczynku..." oraz artykułem 9 Konkordatu - umowy między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, który zawiera słowa: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...".

Dr hab. inż. Stanisław Waluś                Andrzej Dawidowski
Przewodniczący                                   Prezes 
Walnego Zebrania Delegatów               Klubu Inteligencji Katolickiej
KIK w Katowicach                             w Katowicach

*******
 Poparcie budowy pomnika Legionów (pdf)

Katowice, 1 kwietnia 2017 r.
Szanowny Pan 
Robert Choma
Prezydent Miasta Przemyśla
37-700 Przemyśl, Rynek 1

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach popiera inicjatywę i projekt budowy pomnika pamięci Legionów Polskich 
i Bohaterów Polskich Termopil, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów im. Ks. Bronisława Mireckiego w Przemyślu oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu.

Uważamy, że ta cenna inicjatywa dobrze upamiętni ważne wydarzenia historyczne.

Dr hab. inż. Stanisław Waluś                Andrzej Dawidowski
Przewodniczący                                   Prezes 
Walnego Zebrania Delegatów               Klubu Inteligencji Katolickiej
KIK w Katowicach                              w Katowicach

*******

       NEW IPN - Gdy Katowice nazywały się Stalinogrodem. 1953 - 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of Stalin Town" i prosi u udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogrod-ipn.doc

*******

                                        FOTOREPORTAŻE 2017
 Fotoreportaż z Jubileuszu w Katowicach 25 lat Metropolii

 Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Rybniku-Chwałowicach

 Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Tychach

*******
OŚWIADCZENIA, APELE, STANOWISKA KIK 
oraz FOTOREPORTAŻE
dostępne są w Kronikach: Kroniki Klubu

w 2016 r. dostępne są w Kronice 2016: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html
.
*******.
               WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 

*******
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/
 

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymka:

27 maja 2017 r. Wieluń - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Klasztor Ojców Augustianów. 

                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: Kokoszyce. 22 - 24 września 2017 r.
Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca.

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA"OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 22.05.2017. Last update: May 22, 2017.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!