Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 
1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 
Jak przekazać, jak jest wykorzystany: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/1-procent.html
.
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Jak przekazać darowiznę i odliczyć od podatku? http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dardlakik.doc
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej  na Jasną Górę 18 listopada 2017 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - OPP. NEW za 2017 rok
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK, linki do fotoreportaży
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też 
Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.
* * * * * * * * *

Katowicki 
KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
zaprasza w październiku 2017 roku

4.10. Środa
O. Włodzimierz Zatorski "Zawsze się radujcie" SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

6.10. Piątek godz. 19.00
Msza św. pierwszopiątkowa w intencji członków KIK. Kościół Akademicki (krypta Katedry), Katowice, ulica Jordana.

11.10. Środa
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY. Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK. 
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13

11.10. Środa
Beata Wojewoda "Inni i obcy. Pomiędzy filozofią spotkania a psychologią piętna" 
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

11.10. Środa godz. 19.30
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Józef Więcek. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE GÓRNE 
Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.

18.10. Środa
Ks. Sebastian Marecki "Alain Besancon - Kościół a Islam"
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

19.10. Czwartek godz. 18.45
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Joachim Konkol. SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala nr 2 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

25.10. Środa
Ks. Piotr Grzegorzewicz "O procesach kanonizacyjnych w Kościele". 
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

25.10. Środa godz. 18.45
Film "Klucze do królestwa" 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala nr 1 parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. 
 

 

...
PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK
.
NEW Program w październiku 2017 r.

*******
NEW XXXV DNI KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Idźcie i głoście …………………..
 Plakat
PROGRAM

15 października 2017 rok (niedziela) - godzina 19.00
Koncert organowy w wykonaniu Jana Botora w ramach XXII FESTIWALU „MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE” - RECITALE NA ORGANACH GEORGA HRADETZKY’EGO
Katowicka Archikatedra pw. Chrystusa Króla 
Katowice ulica Powstańców.
 Plakat
HENRYK JAN BOTOR

PROGRAM:
François Couperin (1668-1733) - Messe a l’usage des Couvents (fragmenty)
Premier Kyrie - Plein Jeu; Fugue; Christe Kyrie; Domine Deus, Agnus dei; Qui tollis pec-cata mundi; Offertoire sur les Grands Jeux

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) - Koncert organowy d-moll op. 7 nr 4 (opracowanie na organy solo H.J.Botor)
- Adagio - Allegro - Organo ad libitum  - Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Toccata i fuga d-moll, BWV 565

Henryk Jan Botor (1960) - Improwizacja na zadany temat

HENRYK JAN BOTOR - po ukończeniu edukacji muzycznej w średnich szkołach Muzycznych w Tychach i Bielsku-Białej podjął studia w Akademii  Muzycznej  w  Krakowie, którą ukończył w trzech specjalnościach: Wychowania Muzycznego (1984 r.), kompozycji w klasie prof. Marka Stachowskiego (1989 r.) oraz organów w klasie prof. Mirosławy  Semeniuk-Podrazy (z wyróżnieniem 1989 r.). W  1988 r. studiował improwizację u Jana Jongepiera w Holandii oraz w Letniej Akademii Organowej w Haarlem pod kierunkiem Hansa Haselböcka i Andersa Bondemana. 
    W 1997 roku zdobył I nagrodę na konkursie kompozytorskim "Vox Basilicae Calisiensis" w Kaliszu za utwór na chór a capella. Również w 2002 roku zdobył I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim w Mikołowie za Koncert na organy, orkiestrę smyczkową, dwie trąbki i perkusję. 
W 2004 roku zdobył III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim "Muzyka Ogrodowa" w Krakowie. W 2010 uzyskał stopień doktora w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie prowadzi działalność pedagogiczną.
   W swym dorobku kompozytorskim posiada utwory symfoniczne, kameralne, fortepianowe, organowe, chóralne, pieśni oraz koncerty na instrument solowy i orkiestrę. Opracowywał pieśni liturgiczne wykonywane w Rzymie z okazji urodzin i 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia z Katowic i Chór Polskiego Radia z Krakowa. Komponował muzykę liturgiczną oraz opracowywał pieśni na Ingres Arcybiskupi Kardynała Stanisława Dziwisza, oraz na wizytę Ojca  Świętego Benedykta XVI w Polsce w 2006 roku (Msza Święta na Błoniach w Krakowie). Jego pieśni: "Misericordias Domini" oraz „Deus Caritas est”, napisane na zamówienie Międzynarodowej Federacji PUERI CANTORES, śpiewane są przez wiele chórów na świecie. Prawykonanie pieśni "Deus Caritas est" odbyło się 1 stycznia 2011 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności Ojca Świętego Benedykta XVI, na XXXVI Międzynarodowym Kongresie PUERI CANTORES. 
   Wśród osób, którym dedykował swoje utwory znaleźli się min. św. Jan Paweł II, Ojciec Święty Benedykt XVI, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Mel Gibson, Kaja Danczowska, Stanisław Krawczyński, Anna Górecka, Julian Gembalski, Jan Jongepier, Lech Bałaban, Włodzimierz Siedlik, Maria Kochaj, Ayaka Meiwa. Jest także autorem muzyki do kilku filmów, m.in. do filmu dokumentalnego o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim p.t. "Konstrukcja nośna - rzecz o Jerzym Ciesielskim" w reżyserii Izabeli Drobotowicz-Orkisz. W  2011 roku skomponował dla Sanktuarium w Rudach Raciborskich "Oratorium Rudzkie". Z okazji Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie napisał "Missa Joannis Pauli Secundi" na chór i orkiestrę symfoniczną. Jest zapraszany do udziału w obradach Jury konkursów kompozytorskich i organowych. Jest dyrektorem artystycznym festiwalu "Tyskie Wieczory Kolędowe" oraz organistą tyskiego kościoła św. Marii Magdaleny. 
   Henryk Jan Botor jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury i sportu (2014) oraz laureatem Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia (2016). Koncertował 
w  Polsce, Holandii, Niemczech i Meksyku, wykonując  również  własne  kompozycje  i  improwizacje, w tym recitale złożone z samych improwizacji.

17 października 2017 rok (wtorek) - godzina 17.00
"O władzy rodzicielskiej i jej współczesnych zagrożeniach w perspektywie chrześcijańskiej"
Spotkanie poprowadzi adwokat Maciej Kryczka z INSTYTUTU NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS
Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. bł. ks. Emila Szramka,
ul. Kobylińskiego 4, Katowice

18 października 2017 rok (środa) - godzina 12.00
"Prawnicy po stronie wartości - działalność społeczna a realizacja zawodowa"
Zaangażowanie młodych ludzi w działalność społeczną po stronie wartości chrześcijańskich oraz o możliwości rozwijania tej działalności w ramach Ordo Iuris.
Spotkanie poprowadzi adwokat Maciej Kryczka z INSTYTUTU NA RZECZ KULTURY PRAWNEJ ORDO IURIS 
Nowy Dom Katechetyczny parafii NPNMP (mariackiej)
Katowice, pl. Ks. Emila Szramka

18 października 2017 rok (środa) - godzina 18.00
Dr Antoni Winiarski - "Idźcie i głoście - Kolumbia" - wykład z przeźroczami
Willa Fitznera - Siemianowickie Centrum Kultury
Ulica Fitznerów 3, Siemianowice Śląskie
 Plakat

22 października 2017 rok (niedziela) - godzina 16.00
CANTICUM NOVUM, ALLELUJA
Koncert prawykonań utworów nagrodzonych w ramach III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Fide et Amore
Kaplica w Nowym Domu Katechetycznym parafii NPNMP (mariackiej)
Katowice, pl. Ks. Emila Szramka

25 października 2017 rok (środa) - godzina 17.00
Ks. Dr hab. Henryk Olszar - "90 lecie kościoła św. Anny w Katowicach Nikiszowcu"
Budynek Muzeum Historii Katowic
ul. Rymarska 4 w Katowicach-Nikiszowcu

25 października 2017 rok (środa) - godzina 19.15
Dr Antoni Winiarski - "Sanktuaria Maryjne we wschodniej Polsce" - wykład z przeźroczami.
Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, 
Katowice ul. Ułańska 13 - Osiedle Tysiąclecia Górne

11 listopada 2017 rok (sobota) - godzina 8.30
Uroczysta Msza św. z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Oprawa muzyczna - pedagodzy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Katowice Piotrowice, ulica Radockiego (Osiedle Odrodzenia)

12 listopada 2017 rok (niedziela) - godzina 16.00
Koncert okolicznościowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. M. Karłowicza w Katowicach 
Kościół pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Katowice-Piotrowice, ulica Radockiego (Osiedle Odrodzenia)

19 listopada 2017 rok (niedziela) - godzina 19.00
Koncert organowy w wykonaniu Andrzeja Białko w ramach XXII FESTIWALU "MUZYKA ORGANOWA W KATEDRZE" - RECITALE NA ORGANACH GEORGA HRADETZKY’EGO
Katowicka Archikatedra p.w. Chrystusa Króla 
Katowice, ulica Powstańców

20 listopada 2017 rok (poniedziałek) - godzina 18.00
"Takie piękne życie ……." w reportażach i wierszach Barbary Gruszki-Zych
Nowy Dom Katechetyczny parafii NPNMP (mariackiej)
Katowice, pl. Ks. Emila Szramka

21 listopada 2017 rok (wtorek) - godzina 17.00
Sesja naukowa pt. "Idźcie i głoście - Misterium Śląskiej sztuki intuicyjnej" 
Z udziałem: Soni Wilk (Muzeum Śląskie), Leszka Jodlińskiego (Muzeum Górnośląskie) oraz Anny 
i Teodora Segietów (kolekcjonerzy sztuki intuicyjnej). Prowadzi dr Jacek Kurek
Biblioteka Śląska, sala Parnassos
Katowice, plac Rady Europy

WSTĘP WOLNY

.
*******
NEW VII Kongres Katolickich Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot Modlitewnych Archidiecezji Katowickiej
Katowice, 28 października 2017
"Szkoła modlitwy, czyli jak współpracować z Duchem Świętym"
Msza św., wykłady, spotkania w grupach, Akatyst do Ducha Świętego (zespół Agapetos).

Uczestników Kongresu zgłaszają liderzy (moderatorzy, asystenci kościelni) ruchów, stowarzyszeń i wspólnot modlitewnych zgodnie z otrzymanym rozdzielnikiem.

Osoby chcące uczestniczyć w Kongresie proszone są o zgłoszenie się do lidera (moderatora, asystenta kościelnego) ruchu, stowarzyszenia lub wspólnoty modlitewnej.

Pytania proszę kierować do sekretarza RRKAK (kasia.jaczynska@gmail.com) lub przewodniczącego RRKAK (antoni_winiarski@archidiecezjakatowicka.pl, tel. 508 290199).

Więcej informacji:  http://www.rrkak.archidiecezja.katowice.pl/

*******
NAJNOWSZY  BIULETYN  KIK (pdf)

.
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 308 (31.08.2017)
NEW Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 309 (11.09.2017)
NEW Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 310 (4.10.2017)

*******
FOTOREPORTAŻE 2017

.
XIV Katowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2 - 5 sierpnia 2017 r. - zdjęcia z pielgrzymki.
 XIV Katowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę 2 - 5 sierpnia 2017 r.

Rekolekcje RRN AK. Małe Ciche  Rekolekcje RRN AK 15-20.07.2017

Boże Ciało Procesja Bożego Ciała w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. 15.06.2017

Marsz Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach i piknik rodzinny. 11.06.2017

Przebieg Marszu w Katowicach i pikniku jest na stronach:
 http://marsz.org/
 http://marsz.org/miasto/katowice/

Brat Albert  Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta. 18.05.2017

Jubileusz  25 lat Metropolii Katowickiej. 26.03.2017

Idźcie i głoście  Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Rybniku-Chwałowicach 18.03.2017

Idźcie i głoście  Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Tychach 11.03.2017

*******
 Apel o wolne niedziele (pdf)
Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie zakazu handlowania we wszystkie niedziele i święta

Katowice,  1 kwietnia 2017 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga się od Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we wszystkie niedziele i święta.

Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego. 

Zmuszanie pracowników handlu do pracy w niedziele i święta jest sprzeczne 
z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym napisano "każdy człowiek ma prawo do wypoczynku..." oraz artykułem 9 Konkordatu - umowy między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, który zawiera słowa: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...".

Dr hab. inż. Stanisław Waluś               Andrzej Dawidowski
Przewodniczący                                   Prezes 
Walnego Zebrania Delegatów              Klubu Inteligencji Katolickiej
KIK w Katowicach                              w Katowicach

*******

       IPN - Gdy Katowice nazywały się Stalinogrodem. 1953 - 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of Stalin Town" i prosi o udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogrod-ipn.doc

*******
OŚWIADCZENIA, APELE, STANOWISKA KIK 
oraz FOTOREPORTAŻE

dostępne są w Kronikach: Kroniki Klubu
.
*******.
WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 

*******
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/
 

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku...
Najbliższa pielgrzymka:

14 października - Jędrzejów

                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: Kokoszyce. 22-24 września 2017 r.
Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca.

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA"OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 18.10.2017. Last update: October 18, 2017.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!