Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 
1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 
Większość Organizacji Pożytku Publicznego przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla potrzebujących i działalność charytatywną. 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i woluntariacie podaje aż 34 cele, które można wspomóc jednym procentem, a wśród nich kulturę. 
Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich twórców na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy są prawie niezauważani przez media oraz władze dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji finansowej. 
Dzieciom przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wydawniczą.
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie chrześcijańskiej kultury.

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS: 
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.

Andrzej Dawidowski
Prezes KIK w Katowicach

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek - skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl ; malgorzta@holdimex.pl


Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

***
UWAGA: od 2015 roku pielgrzymka Klubów na Jasną Górę jest
w trzecią sobotę listopada. 
WYJĄTKOWO, w 2016 roku, 
pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej 
na Jasną Górę była w czwartą SOBOTĘ listopada: 26 XI 2016.

XXXVI Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej na Jasną Górę
26.11.2016
 Relacja z XXXVI Pielgrzymki KIK
  relacja36pielg.doc , relacja36pielgrzy.pdf
 Zdjęcia z XXXVI Pielgrzymki

* * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - OPP. NEW za 2017 rok
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też 
Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.

* * * * * * * * *
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach

 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dardlakik.doc
Dziękujemy osobom, które przekazały darowiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach w 2016 roku. 
Darowizny te mogą zostać odliczone od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2016 do 30 kwietnia 2017 r. Sposób odliczania darowizn podany jest poniżej.
Będziemy wdzięczni za przekazanie darowizn w bieżącym roku na cele statutowe Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Darowizny te będą mogły zostać odliczone w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za rok 2017.
Obecne przepisy podatkowe umożliwiają wpłatę darowizny na konto KIK w Katowicach i odliczenie tej kwoty od dochodu w rozliczeniu rocznym PIT
Odliczeniu podlegają darowizny do łącznej kwoty nieprzekraczającej 6% dochodu podatnika. Do limitu tego wlicza się sumę darowizn przekazanych na cele kultu religijnego, na cele pożytku publicznego dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (np. Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach) oraz na cele krwiodawstwa.
Organy podatkowe za darowizny na cel kultu religijnego uznały nie tylko darowizny przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych, ale także przekazywane na rzecz innego podmiotu realizującego tożsame cele, np. na rzecz Radia Maryja czy Katolickich Stowarzyszeń np. Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego (pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z 21 listopada 2005 r., sygn. 2403-PDF-75-05).
Warunkiem skorzystania z odliczenia jest odpowiednie udokumentowanie przekazania darowizny. Darowizna powinna zostać udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
Trzeba jednak pamiętać, że z takiego odliczenia skorzystają tylko osoby rozliczające się według zasad ogólnych oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Darowizny nie odliczą natomiast przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym (stawka 19%) lub kartą podatkową.
SPOSÓB ODLICZENIA DAROWIZN W ZEZNANIU PIT
Odliczenie przekazanych darowizn wymaga  wypełnienia PIT/O.
W punkcie B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) wpisujemy w podpunkcie 1. Darowizny przekazane, w wierszu pierwszym – organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego … - dla podatnika jest to kratka 11, dla małżonka 12 – kwotę darowizny. 
W punkcie D.1.1 wpisujemy:
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Plac Ks. Emila Szramka 2 lok. 13, 
40-014 Katowice
W punkcie D.1.2 wpisujemy kwotę przekazanej darowizny.
W PIT-36 w punkcie F. ODLICZENIA OD DOCHODU / ZWOLNIENIE podatnik wpisuje kwotę w kratce 151, a małżonek w kratce 152.
SPOSÓB WYPEŁNIENIA PRZELEWU
Dokonując przelewu darowizny, w rubryce nazwa odbiorcy wpisujemy: 
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 
nr rachunku odbiorcy: 
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
W miejscu tytułem wpisujemy:
Dar na cele statutowe
skarbnik Małgorzata Piechoczek
...
NAJNOWSZY  BIULETYN  KIK (pdf)
.
 Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 302 (26.02.2017)

PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

                                                 ******
  Program KIK w marcu 2017 r.
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pr1703.doc

                                                 ******
03.03. Piątek godz. 19.00
Msza św. pierwszopiątkowa.
Kościół Akademicki (krypta Katedry Chrystusa Króla), Katowice, ulica Jordana.

08.03. Środa
Godz. 17.00 Spotkanie z Biblistą. Godz. 18.00 KRĄG BIBLIJNY. 
Prowadzi ks. prof. Józef Kozyra, kapelan KIK.
Sala KIK, Nowy Dom Katechetyczny przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (Mariacki), Katowice, pl. Ks. E. Szramka 2/13.

08.03. Środa
Ks. Sebastian Marecki: "Posługi w listach pastoralnych św. Pawła". 
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

08.03. Środa godz. 19.30
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Józef Więcek. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE GÓRNE, Sala parafii pw. Matki Bożej Piekarskiej, Katowice ul. Ułańska 13.

15.03. Środa godz. 18.00
Dr hab. Piotr Kuś (UŚ): "Etiopia w obiektywie chemika". 
SEKCJA NAUKA-WIARA, Dom Parafialny Ojców Oblatów, Katowice-Koszutka, ulica Misjonarzy Oblatów MN 12, wejście od podwórza.
Dr hab. Piotr Kuś, chemik, naukowiec i wykładowca w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Podróże po różnych zakątkach świata z obiektywem to jego pasja.

15.03. Środa
O. Włodzimierz Zatorski OSB: "Boża wola w życiu człowieka".
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

16.03. Czwartek godz. 18.45
Krąg Biblijny - prowadzi ks. Joachim Konkol. 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych.

22.03. Środa godz. 18.45
Spotkanie na temat "Brat Albert. 100 lecie". Spotkanie poprowadzi ks. Zygmunt Klim. 
SEKCJA KIK KATOWICE JANÓW, Dom Katechetyczny Parafii św Anny w Katowicach-Janowie.

22.03. Środa
Ks. Kazimierz Wolsza: "Rozjaśniać egzystencję - poszukiwanie adekwatnej filozofii człowieka".
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

22.03. Środa godz. 18.45
Film "Misterium Męki Pańskiej". 
SEKCJA KIK TYSIĄCLECIE DOLNE, Sala parafii pw. Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych. 

29.03. Środa
Ks. Norbert Thiel: "O czytaniu obrazów cz. 2". 
SEKCJA KIK GLIWICE, kaplica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Program: 18.15 Nieszpory, 18.30 Msza św., 19.00 prelekcja.

Ponadto zapraszamy na:

Spotkanie Klubu Globtrotera. 
Biuro Promocji Miasta. Bytom, Rynek 7.
Sobota 25 marca 2017 godz. 11.00
Antoni Winiarski: "Islandia - kraina ognia, gejzerów i lodu".
Wędrówka kontynentów i działalność wulkaniczna spowodowały wynurzenie się Islandii z wód Atlantyku. Czynne wulkany, ciepłe źródła, baseny termalne, fumarole, gejzery, czarne plaże, wodospady, lodowce a także laguna z pływającymi górami lodowymi - to wszystko składa się na urozmaicony krajobraz Islandii.

                                                             ******
       NEW IPN - Gdy Katowice nazywały się Stalinogrodem. 1953 - 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of Stalin Town" i prosi u udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogrod-ipn.doc

 ******
Stanowisko
Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach 
w sprawie kampanii "Przekażmy sobie znak pokoju" 

Katowice, 10 listopada 2016 r.

Błądzić jest rzeczą ludzką, 
ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską”
św. Augustyn 

   Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach ze zdecydowaną dezaprobatą przyjął fakt zaangażowania się redaktorów "Tygodnika Powszechnego", "Znaku", "Kontaktu" (pisma wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej) oraz "Więzi" w kampanię LBGT "Przekażmy sobie znak pokoju". 
   Włączenie się w kampanię redakcji wymienionych czasopism jest odczytywane przez Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach jako próba wymuszania zmian w Kościele katolickim w kierunku genderowej rewolucji obyczajowej. 
   Wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
   Stanisław Waluś
Stanowisko w formacie pdf:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stan_10112016.pdf

***
                                        FOTOREPORTAŻE

Mary Wagner na WTL UŚ w Katowicach 1.08.2016 r.

Papież Franciszek na Jasnej Górze 28.07.2016 - Msza św.

* 12 czerwca 2016."Każde życie jest bezcenne".
Zdjęcia: Marsz dla Życia i Rodziny i piknik rodzinny w Katowicach

* Fotoreportaże w Kronice 2016:
http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro16.html

* 23 kwietnia 2016. Walne Zebranie Delegatów KIK w Katowicach.

* 15-16 kwietnia 2016. Centralne obchody Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w Poznaniu.
* 1 marca 2016. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

***.

               WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 
***
OŚWIADCZENIA, APELE I STANOWISKA KIK 
w 2015 r. dostępne są w Kronice 2015: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro15.html
w 2014 r. dostępne są w Kronice 2014: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro14.html
w 2013 r. dostępne są w Kronice 2013: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/kro13.html

***
"Biblicum Śląskie" - wykłady, kursy:. http://www.biblicum.pl/

***
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/
 

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymka:

22 kwietnia 2017. Kraków-Podgórze - Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Kraków-Łagiewniki Bazylika Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego.
                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: 


Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca.

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA"OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 23.03.2017. Last update: March 23, 2017.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!