Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
KIK
KLUB  INTELIGENCJI  KATOLICKIEJ  W  KATOWICACH
      Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000068764
 Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
 LE CLUB DE L'INTELLIGENTSIA CATHOLIQUE (KIK) A KATOWICE
 E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl
Rachunek Bankowy w PKO BP SA Oddział w Katowicach
29 1020 2313 0000 3302 0124 7709
Adres do korespondencji: Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, 40-954 Katowice 2, skr. poczt. 376
Siedziba KIK: Katowice, pl. Ks. Emila Szramka 2, II p. sala nr 13. 
1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia chrześcijańskiej kultury 
Jak przekazać, jak jest wykorzystany: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/1-procent.html
.
Można przekazać dar dla KIK w Katowicach
Jak przekazać darowiznę i odliczyć od podatku? http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/dardlakik.doc
Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rporkik.html

XXXVII Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej  na Jasną Górę 18 listopada 2017 r.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 Misja KIK

 Deklaracja ideowa KIK
* * * * * * * * *

.Przejdź do: 

 Statut KIK w Katowicach
 Cele Klubu
 Władze Klubu
 Sekcje problemowe
 Sprawozdania merytoryczne i finansowe KIK - OPP. NEW za 2017 rok
 Deklaracja wstąpienia do KIK

 Kronika Klubu - wydarzenia, oświadczenia, apele i stanowiska KIK, linki do fotoreportaży
 Biuletyny KIK "Dlatego"
.
 Rekolekcje
.Pielgrzymki - nowe
 Pielgrzymki - fotoreportaże
.Artykuły
.
 Połączenia do stron www

* * * * * * * * *
POMOC KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
Ukraina

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Chrzciciela 
w Pierwomajsku - Jużnoukrainsku buduje kościół w Jużnoukrainsku. 
Można zamówić Mszę św., którą Ks. Proboszcz 
Władysław Pietrzyk odprawi w kościele w Pierwomajsku.
Msza św. może być ofiarowana w dowolnej intencji, 
również za zmarłych. Ksiądz Proboszcz odprawia też 
Msze św. gregoriańskie (gregoriankę) za zmarłych.
Stosowną ofiarę można wpłacić na konto:

Ks. Władysław Pietrzyk - KONTO LOKACYJNE - 
BUDOWA KOŚCIOŁA,
Raiffeisen Bank Polska SA, Oddz. w Krakowie, 
ul. Zwierzyniecka 30
Nr 29 1750 0012 0000 0000 1197 7626.

E-mail:  w.pietrzyk@interia.pl

Zachęcamy do tej formy pomocy katolikom na Wschodzie.
* * * * * * * * *

...
*******
W piątek, 4 VIII 2017 o godz. 19.00 w kościele Bożego Miłosierdzia w Żorach (ul. Okrężna 1) odbędzie się inauguracja XI Festiwalu Twórczości Religijnej Fide et Amore

Z piękną muzyką XV-wiecznej Italii wystąpią artyści ze Szwajcarii i Francji. 

W ofercie tegorocznego festiwalu na publiczność czeka: 10 koncertów, spotkanie literackie, liturgie, konferencja naukowa nt. św. Hildegardy z Bingen oraz prawykonania utworów nagrodzonych w ramach III Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego. 

Zapraszamy, kompletny program umieszczony jest na stronie internetowej http://fideetamore.zory.pl/

*******
Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych na wschodzie Polski 11 - 17 września 2017
Kapelan: ks. prof. Józef Kozyra. Pilot: dr Antoni Winiarski
Program:
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/piel1.html (Antoni Winiarski)

NAJNOWSZY  BIULETYN  KIK (pdf)

.
NEW Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 306 (4.06.2017)

NEW Biuletyn KIK "Dlatego" Nr 307 (2.07.2017)

PROGRAM  OTWARTYCH  SPOTKAŃ  KIK

.
Przerwa wakacyjna.
Na spotkania zapraszamy w październiku 2017 r. 
oraz na rekolekcje do Kokoszyc od 22 do 24 września b.r.

*******
FOTOREPORTAŻE 2017

Rekolekcje RRN AK. Małe Ciche  Rekolekcje RRN AK 15-20.07.2017

Boże Ciało Procesja Bożego Ciała w parafii św. Anny w Katowicach-Janowie. 15.06.2017

Marsz Marsz dla Życia i Rodziny w Katowicach i piknik rodzinny. 11.06.2017

Przebieg Marszu w Katowicach i pikniku jest na stronach:
 http://marsz.org/
 http://marsz.org/miasto/katowice/

Brat Albert  Pielgrzymka śladami św. Brata Alberta. 18.05.2017

Jubileusz  25 lat Metropolii Katowickiej. 26.03.2017

Idźcie i głoście  Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Rybniku-Chwałowicach 18.03.2017

Idźcie i głoście  Fotoreportaż ze spotkania pokongresowego w Tychach 11.03.2017

*******
 Apel o wolne niedziele (pdf)
Apel 
Walnego Zebrania Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
w sprawie zakazu handlowania we wszystkie niedziele i święta

Katowice,  1 kwietnia 2017 r.

Walne Zebranie Delegatów Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach stanowczo domaga się od Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej uchwalenia ustawy zakazującej handlowania we wszystkie niedziele i święta.

Pracownicy placówek handlowych otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia świątecznego. 

Zmuszanie pracowników handlu do pracy w niedziele i święta jest sprzeczne 
z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym napisano "każdy człowiek ma prawo do wypoczynku..." oraz artykułem 9 Konkordatu - umowy między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, który zawiera słowa: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...".

Dr hab. inż. Stanisław Waluś               Andrzej Dawidowski
Przewodniczący                                   Prezes 
Walnego Zebrania Delegatów              Klubu Inteligencji Katolickiej
KIK w Katowicach                              w Katowicach

*******

       NEW IPN - Gdy Katowice nazywały się Stalinogrodem. 1953 - 1956
IPN realizuje międzynarodowy projekt "Byłem mieszkańcem miasta Stalina / I was citizen of Stalin Town" i prosi o udostępnienie dokumentów, zdjęć, pamiątek, relacji dotyczących Stalinogrodu.
Więcej informacji:  http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/stalinogrod-ipn.doc

*******
OŚWIADCZENIA, APELE, STANOWISKA KIK 
oraz FOTOREPORTAŻE

dostępne są w Kronikach: Kroniki Klubu
.
*******.
WYKŁADY I PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
Antoni Winiarski: http://prac.us.edu.pl/~awini/aw-wyklady.doc
Można zgłosić zapotrzebowanie na wygłoszenie wykładu. 

*******
Zaprosili nas:
.
MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE W KATOWICACH
 http://www.muzeum.archidiecezja.katowice.pl/
Katowice, ul. Wita Stwosza 16

Muzeum czynne we wtorki i czwartki w godzinach od 14 do 18 oraz w niedziele od godz. 14 do 17.

Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki "SILESIA"

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.silesia.art.pl/
 

.
Planowane Pielgrzymki
.
Na pielgrzymim szlaku ...
Najbliższa pielgrzymka:

26-27 sierpnia 2017. Kłodzko, Kudowa-Zdrój - Czermna Kaplica Czaszek, Hradec Kralowe - Czechy.
11-17 września 2017. Pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych na wschodzie Polski. 

                                          Więcej informacji: Plan pielgrzymek
.

Najbliższe rekolekcje: Kokoszyce. 22-24 września 2017 r.
Rekolekcje i Dni Skupienia: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/rekol.html
...
Informacje

Msze św. pierwszopiątkowe o godz. 19.00 w Kościele Akademickim (krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach) wspólne z Duszpasterstwem Akademickim w pierwszy piątek miesiąca od listopada do czerwca.

Dyżury w siedzibie KIK od września do czerwca w piątki od godz. 17.00 do 18.00. 
Prezes - pierwszy piątek miesiąca.

Biblioteka Klubowa czynna w godzinach dyżurów.

Składki członkowskie przyjmowane są podczas dyżurów i na konto KIK. Osoby pracujące 60 zł na rok, niepracujące 36 zł na rok, wpisowe 10 zł.
.

.


Bliższe informacje o Klubie i jego działalności
Andrzej Dawidowski (prezes) tel. 502 581839. E-mail: a.dawidowski@gmail.com

Nasze tradycyjne spotkania, msze św. oraz imprezy (organizowane lub współorganizowane przez KIK):
* Pierwszopiątkowa Msza św. w Kościele Akademickim o godz. 19 (Krypta katedry Chrystusa Króla w Katowicach)
* Koncerty organowe w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach
* Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w przedostatnią niedzielę maja
* Dzień Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej
* Dni Kultury Chrześcijańskiej w październiku..


* Strona jest na serwerze Fundacji "OPOKA"OPOKA - Laboratorium wiary i kultury *


Strona założona 31.12.1997. Ostatnia modyfikacja: 28.07.2017. Last update: July 28, 2017.

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).


Szczęść Boże!