Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Organizacja Pożytku Publicznego
 Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce

XXX  PIELGRZYMKA KLUBÓW INTELIGENCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ. Sobota 5 czerwca 2010 r.

Ze względu na niedzielne uroczystości beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, program tegorocznej pielgrzymki był skrócony tak, aby umożliwić uczetnikom pielgrzymki uczestnictwo w uroczystościach w Warszawie.

1. Msza św. koncelebrowana przez Ks. Bpa Pawła Sochę z Zielonej Góry i kapelanów KIK w Kaplicy Matki Bożej.
2. Wykład Ks. Bpa Pawła Sochy w Auli Jana Pawła II..
3. Wymiana informacji z życia i działalności Klubów.
   a) Jesienne spotkanie Prezesów Klubów
   b) Dzień Papieski
   c) Uroczystości 30-lecia Klubów 2010/2011
   d) 1% podatku na Kluby, które mają status OPP
   e) Szczególne wydarzenia w Klubach
4. Drogę Krzyżową na Wałach Jasnogórskich, poprowadził WKK Olsztyn,
5. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

ad. 1) Ks. Biskup Paweł Socha w wygłoszonej homilii poruszył sprawy wiary i głoszenia prawdy.

ad. 2) Ks. bp. Paweł Socha przedstawił drogę świeckiego chrześcijanina ku świętości w/g przemyśleń prof. Giuseppe Lazatti'ego (1904-1986) i wynikające stąd zadania Klubów, m.in. porządkowanie ładu społecznego i przywracanie poczucia tożsamości chrześcijaństwa. Zwrócił też uwagę na nauczanie papieskie: prymat etyki nad techniką i prymat zasad moralnych nad badaniami naukowymi.

ad. 3a) Przyjęto propozycję Warmińskiego Klubu Katolików zorganizowania jesiennego spotkania Prezesów Klubów w sanktuarium w Gietrzwałdzie 23 października 2010 r.

ad. 3b) Informację o Dniu Papieskim przygotował sekretarz Porozumienia Stanisław Latek, a odczytał ją przewodniczący Porozumienia Włodzimierz Wysoczański.
Dzień Papieski i nie tylko
Tegoroczny, X Dzień Papieski obchodzony będzie w niedzielę 10 października. Towarzyszyć mu będzie hasło "Jan Paweł II - Odwaga Świętości". Hasło zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym w Częstochowie w listopadzie ub.r.
Obchody będą miały szczególny charakter ze względu na zbliżającą się uroczystość wyniesienia Papieża Polaka - na ołtarze. Dzień Papieski ma być dla polskiego społeczeństwa ważnym etapem duchowego przygotowania do tego wydarzenia.
14 kwietnia odbyło się posiedzenie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Wśród wielu spraw omawianych podczas tego spotkania jedną z najważniejszych była nowa inicjatywa pod nazwą "Jestem z Wami". Jej celem jest rozpoczęcie duchowych przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II. Począwszy od drugiej niedzieli maja, przez dziewięć kolejnych miesięcy media i środowiska duszpasterskie będą przypominać nauczanie z kolejnych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Przygotowania odbędą się pod hasłem "Jestem z Wami - przesłania do Polaków". W każdą drugą niedzielę miesiąca w prasie, telewizji, radiu i Internecie będzie przedstawiane nauczanie z kolejnej wizyty Jana Pawła II w Polsce. W tygodniu następującym po "papieskiej niedzieli" w parafiach będą odprawiane nabożeństwa; odbywać się też będą sympozja, dyskusje i spotkania, podczas których przesłanie papieża do rodaków będzie ponownie rozważane.
Kulminacyjnym punktem przygotowań będzie X Dzień Papieski, który w tym roku będzie obchodzony 10 października. Pierwsza "papieska niedziela" miała przypaść 11 kwietnia, ale z powodu katastrofy pod Smoleńskiem cały cykl został przesunięty o miesiąc. Zatem 9. maja media powrócą do słów wypowiedzianych podczas pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1979 roku. Myśl przewodnia tego przesłania brzmiała: "Gaude Mater Polonia". Episkopat i Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" apelują do organizacji partnerskich, a więc i do KIK-u o włączanie się do projektu akcji "Jestem z Wami".
Sprawą bardzo ważną jest Zbiórka Publiczna organizowana podczas Dnia Papieskiego. W zeszłym roku zebrano ok. 7 mln złotych, co pozwoliło na wypłacanie ponad 2300 stypendiów. Organizatorzy liczą na zaangażowanie społeczności klubowej w tej akcji. Ogromne osiągnięcia w zeszłorocznej Zbiórce odnotowało Przymierze Rodzin. Warto może sięgnąć po doświadczenia tej zaprzyjaźnionej z nami organizacji.
Z okazji 10-lecia Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" i 10-lecia Dnia Papieskiego w dniach 19-21 lipca odbędzie się Pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę.
Hasło Pielgrzymki: "Nowe tysiąclecie - erą ludzi świętych".

ad. 3c) Antoni Winiarski, prezes katowickiego KIK zaproponował, aby Kluby organizujące obchody 30-lecia swego powstania zawiadamiały o tym odpowiednio wcześnie Sekretarza Porozumienia i Współprzewodniczących Rady. Preferowana forma zawiadomienia - poczta elektroniczna. Na tych uroczystościach obecny byłby ktoś z Prezydium Rady lub prezes Klubu, który jest członkiem Rady Porozumienia.

ad. 3d) Antoni Winiarski, prezes katowickiego KIK zachęcił do wpłacania 1% podatku na konta Klubów, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego.

ad. 3e) KIK w Katowicach: Biuletynowi katowickiego KIK "Dlatego" został nadany numeru ISNN. KIK przyznał Dyplom "Przyjaciela Dziecka" Arkadiuszowi Hołdzie, jednemu ze sponsorów imprezy XIX Dnia Dziecka w ogrodach Kurii Metropolitalnej, co transmitowała lokalna telewizja.
KIK Kielce. Z inicjatywy kieleckiego KIK powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Bp. Czesława Kaczmarka. Pieniądze na budowę pomnika biskupa Czesława Kaczmarka można wpłacać na rachunek: Klub Inteligencji Katolickiej 89 1240 4416 1111 0010 2590 6896 z dopiskiem: Na pomnik. Planowane odsłonięcie monumentu ma nastąpić 26 sierpnia w rocznicę śmierci bp. Kaczmarka.
KIK Toruń. 8 maja 2010 r. odbyło się regionalne spotkanie Klubów, w którym wzięły udział przedstawiciele Klubów z Bydgoszczy, Inowrocławia, Grudziądza i Płocka. Postanowiono rozpocząć starania o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865 - 1950).
KIK Tarnobrzeg - Inicjatywa 21.38. Prezes Kazimierz Wiszniowski zaapelował o pomoc powodzianom. Pieniądze można wpłacać na konto tarnobrzeskiego KIK z dopiskiem "dla powodzian".
Wybory kolejnej Rady Porozumienia będą na Jasnej Górze podczas spotkania Prezesów Klubów w sobotę 4 czerwca 2011 roku.

Zdjęcia z pielgrzymki.

.

.

.

.

.
 Informacje Porozumienia Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
 Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
 Organizacja Pożytku Publicznego

Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl, http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html