Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Organizacja Pożytku Publicznego
 

1% podatku na rzecz KIK dla wsparcia chrześcijańskiej kultury

Większość Organizacji Pożytku Publicznego przeznacza 1% podatku na pomoc społeczną dla potrzebujących i działalność charytatywną.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i woluntariacie podaje aż 34 cele, które można wspomóc jednym procentem, a wśród nich kulturę.
Nasz Klub dba o kulturę zapraszając chrześcijańskich twórców na Dni Kultury Chrześcijańskiej i inne imprezy. Jest to ważne, bo chrześcijańscy twórcy są prawie niezauważani przez media oraz władze dysponujące publicznymi pieniędzmi, co stawia ich w trudnej sytuacji finansowej.
Dzieciom przybliżamy kulturę chrześcijańską podczas corocznych Dni Dziecka w ogrodach Kurii. Dbamy też o działalność wydawniczą.
Dziękujemy wszystkim dotychczasowym Darczyńcom i prosimy wszystkich o wspieranie chrześcijańskiej kultury.

Aby przekazać 1% należnego podatku na rzecz KIK, w zeznaniach podatkowych należy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS:
KRS 0000068764
Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na podanie nam danych osobowych, to z wdzięcznością prześlemy podziękowanie.

Andrzej Dawidowski
Prezes KIK w Katowicach

Wszystkie osoby zainteresowane pomocą przy wypełnianiu rocznych deklaracji podatkowych PIT mogą zgłosić się do Małgorzaty Piechoczek - skarbnika Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Telefon 605 150 654.
malgorzata.piechoczek@tvs.pl ; malgorzata@holdimex.pl


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, e-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html